Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Potpredsjednik

Sudija Liu Daqun

Sudija Liu Daqun (Kina)

Potpredsednik MKSJ od 17. novembra 2015.

Rođen 20. septembra 1950. u Kini

Sudiju Liu Daquna kolege sudije su izabrale na dužnost potpredsednika 21. oktobra 2015.

Sudija Liu Daqun je sudija zajedničkog Žalbenog veća MKSJ i MKSR, kao i Mehanizma za međunarodne krivične sudove. Za sudiju MKSJ ga je 2000. godine imenovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija a Generalna skupština Ujedinjenih nacija ga je reizabrala 2001. i 2004. godine. Od 2001. do 2005. godine, sudija Liu je bio predsedavajući sudija Pretresnog veća I, koje je, između ostalih, postupalo u predmetima Naletilić i Martinović, Blagojević i Jokić, i Halilović. Takođe je član Stalnog arbitražnog suda kao i Instituta za međunarodno pravo.

Sudija Liu od 2005. godine radi na žalbenim predmetima Međunarodnog suda i MKSR, i predsedavao je u postupku u predmetu Šainović i drugi pred MKSJ, kao i u predmetu Gatete pred MKSR. Sudija Liu je član žalbenog veća u sva tri aktuelna žalbena predmeta pred MKSJ (Stanišić i Simatović, Stanišić i Župljanin i Prlić i drugi).

Pre nego što je izabran za sudiju Međunarodnog suda, sudija Liu je obavljao niz funkcija u kineskom ministarstvu spoljnih poslova, dostigavši 1999. godine do položaja ambasadora Narodne Republike Kine na Jamajci i stalnog predstavnika Narodne Republike Kine pri Međunarodnom telu za režim morskog dna. Sudija Liu je takođe bio zamenik šefa kineske delegacije i glavni pregovarač na Rimskoj konferenciji o osnivanju Međunarodnog krivičnog suda.

Sudija Liu iza sebe ima uglednu akademsku karijeru. Godine 1994. godine imenovan je za profesora međunarodnog prava na Kineskom univerzitetu prava i političkih nauka, a za profesora pri Centru za kooperativne inovacije i pravosudnu civilizaciju istog univerziteta imenovan je 2013. godine. Redovno drži predavanja o međunarodnom pravu širom Kine, kao i u inostranstvu. Sudija Liu, između ostalih, predaje i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Wuhanu (od 1997. godine) i Kineskom univerzitetu spoljnih poslova (od 1998. godine).