Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Četvrta konferencija zdravstvenih stručnjaka iz bivše Jugoslavije i MKSJ-a o dobrobiti svjedoka

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Den Haag, 13. septembar 2004.

WL/P.I.S./894-t


ČETVRTA KONFERENCIJA ZDRAVSTVENIH STRUČNJAKA IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE I MKSJ-a O DOBROBITI SVJEDOKA


U ponedjeljak, 13. septembra 2004., počinje konferencija Službe za žrtve i svjedoke MKSJ-a, na kojoj će učestvovati stručnjaci iz područja zdravstva i socijalnog rada s Kosova i iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Konferencija će se baviti fizičkim, emocionalnim i psihološkim potrebama svjedoka.


Cilj konferencije je rasprava o tome kako bi uspostavljanje zdravstvene i socijalne mreže širom Kosova i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije moglo pomoći svjedocima koji svjedoče pred Međunarodnim sudom u pripremamam za svjedočenje i nakon njega. Te će usluge biti dopuna uslugama koje svjedocima – dok su u Den Hagu – pruža Služba za žrtve i svjedoke.


U radu ove trodnevne radionice na MKSJ-u sudjelovat će skupina psihijatara, ljekara, psihologa i socijalnih radnika s Kosova i iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Stručnjaci koji su pozvani trenutno rade u područjima gdje živi većina svjedoka MKSJ-a.


Slične konferencije su održane u decembru 2003. sa stručnjacima iz Bosne i Hercegovine, u maju 2004. sa stručnjacima iz Srbije i Crne Gore, te u junu 2004. sa stručnjacima iz Hrvatske. Ovu seriju konferencija finansira Evropska komisija.


Tokom svog boravka na MKSJ-u, učesnici će se upoznati s radom Međunarodnog suda putem susreta s predstavnicima raznih tijela Suda. Takođe će imati radne sastanke s predstavnicima Službe za žrtve i svjedoke s ciljem razrađivanja protokola usluga koje će biti ponuđene svjedocima.


KRATKA STATISTIKA:


Od 1. januara 1998. do danas, nešto više od 3.268 svjedoka svjedočilo je pred prvostepenim vijećima MKSJ-a.


Od tog broja (približno):


- Tužilaštvo je pozvalo 58%, obrana 40% , a sama prvostepena vijeća 2% svjedoka,


- 63% svjedoka svjedočilo je javno, bez ikakvih zaštitnih mjera,


- 18% svjedoka bile su žene,


- 28% svjedoka bilo je starije od 51 godine, 13% od 61 godine, a 5% je bilo mlađe od 30 godina.