Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Španija je postala sedma država koja je potpisala sporazum o izvršenju kazni koje izrice Međunarodni krivièni sud za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
   

Hag, 28. marta 2000.

JL/P.I.S./482-t


ŠPANIJA JE POSTALA
SEDMA DRŽAVA KOJA JE POTPISALA SPORAZUM O IZVRŠENJU KAZNI KOJE IZRIČE
MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Danas, 28. marta 2000.,
njegova ekselencija g. José María Pons Irazazábal, ambasador Španije u
Holandiji i g-đa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, sekretar Međunarodnog
suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) potpisali su sporazum o izvršenju kazni
koje izriče Međunarodni sud.


Španija
time postaje sedma članica Ujedinjenih nacija koja je potpisala takav
sporazum, nakon što su to već učinile Italija (6. februara 1997.),
Finska (7. maja 1997.), Norveška (24. aprila 1998.), Švedska (23. februara
1999.), Austrija (23. jula 1999.) i Francuska (25. februara 2000.).


Razlika
između ovog i ostalih sporazuma država i Ujedinjenih nacija o izvršenju
kazni se sastoji u tome što je njime dogovoreno da će inspekciju uslova
pritvora i tretmana osuđenika obavljati bilateralna komisija, a ne
MKCK. Pored toga, sporazum sadrži odredbu po kojoj će se u Španiji
izdržavati samo one kazne izrečene od strane Međunarodnog suda
koje nisu više od najviše moguće kazne propisane u španskom pravu
(trenutno, ta kazna iznosi 30 godina).


Ovaj sporazum će
stupiti na snagu čim Španija obavesti MKSJ da su zadovoljeni uslovi
njenog domaćeg prava.


*****