Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Švedska prihvatila zahtev Međunarodnog suda da izvrši reviziju pritvorske jedinice

Švedska prihvatila zahtev Međunarodnog suda da izvrši reviziju pritvorske jedinice

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PREDSEDNIK

Haag, 31.
mart 2006.

AM/MO/1060t


ŠVEDSKA VLADA PRIHVATILA ZAHTEV MEĐUNARODNOG SUDA

DA IZVRŠI REVIZIJU PRITVORSKE JEDINICE
Vlada Kraljevine Švedske juče je prihvatila zahtev Međunarodnog suda da sprovede nezavisnu reviziju Pritvorske jedinice Suda.


Sekretar Međunarodnog suda, Hans Holthuis, zatražio je od švedske vlade da sprovede reviziju koja će uključiti sva pitanja koja se tiču upravljanja Pritvorskom jedinicom i njenog rada, u skladu s postojećim sporazumima i drugim pravilima. Jedan tim će sprovesti reviziju što je pre moguće i svoj izveštaj po okončanju podneti Međunarodnom sudu.


U odluci švedske vlade se ističe da Švedska pridaje veliki značaj MKSJ i njegovoj borbi protiv nekažnjavanja lica koja su počinila zločine u bivšoj Jugoslaviji.


Međunarodni sud je zahvalan švedskoj vladi na podršci.


*****