Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalba u predmetu Erdemović: preliminarni pretres zakazan za 10:00 sati 26. maja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 7. maj 1997.
CC/PIO/191tŽalba u predmetu Erdemović: preliminarni pretres zakazan za 10:00 sati 26. maja

Branioci Dražena Erdemovića (podnosilac žalbe), kojeg je 29. novembra 1996. godine Pretresno vijeće I osudilo na deset godina zatvora za zločine protiv čovječnosti, su 23. decembra 1996. podnijeli najavu žalbe. U skladu s pravilom 111, podnosilac žalbe je 26. marta 1997. podnio podnesak "u kojem je iznio sve argumente i pravne izvore", na izvornom jeziku. Tužilaštvo (respondent) je podnijelo svoj odgovor 28. aprila 1997. (Vidi memorandum za medije u prilogu).

Nalogom od 5. maja 1997., predsjedavajući Žalbenog vijeća je "smatrao za shodno da strane u postupku pokrenu preliminarna pitanja koja nisu obuhvaćena osnovima za žalbu niti podneskom respondenta, a o kojima treba riješiti prije nego što se bude raspravljalo o osnovama žalbe".

Pretres o "tri preliminarna pitanja" biće održan 26. maja 1997. u 10:00 sati pred Žalbenim vijećem u sastavu: sudija Casesse (predsjedavajući), Li, Stephen, McDdonald i Vorah. Stranama u postupku je  naloženo da do 20. maja podnesu pisane podneske o ovim pitanjima.

Preliminarna pitanja o kojima strane treba da se izjasne su sljedeća:

(1) "U pravu, može li prinuda kao krajnja nužda biti smatrana potpunom odbranom za zločine protiv čovječnosti i/ili ratne zločine tako da, ako se odbrana dokaže na suđenju, optuženi može biti oslobođen optužbi?

(2) Ukoliko je odgovor na (1) potvrdan, da li je potvrdno izjašnjavanje optuženog o krivici dvosmisleno, ako se optuženi, dok se potvrdno izjašnjavao o krivici, pozvao na prinudu kao krajnu nuždu?

(3) Da li je prihvatanje potvrdnog izjašnjavanja o krivici valjano u svjetlu duševnog stanja optuženog u vrijeme kada se potvrdno izjašnjavao o krivici? Ukoliko nije, da li je ova manjkavost ispravljena izjavama koje je optuženi dao u naknadnom postupku?".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu