Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeni pretres u predmetu Prlić i drugi počinje 20. marta 2017.

| Haag |

Žalbeni pretres u poslednjem i najvećem predmetu pred Žalbenim većem Međunarodnog suda zakazan je za ponedjeljak, 20. mart, i trajaće do utorka, 28. marta 2017.       

Ovaj predmet se odnosi na šestoricu visokih zvaničnika Herceg-Bosne, entiteta bosanskih Hrvata, koji je postojao za vrijeme rata, i Hrvatskog vijeća obrane (HVO). Pretresno vijeće II Međunarodnog suda osudilo je Jadranka Prlića, Brunu Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića za zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja i teške povrede Ženevskih konvencija počinjene od 1992. do 1994. godine.

Žalbeni pretres će početi uvodnim napomenama predsjedavajućeg sudije u ponedjeljak, 20. marta. Prvih šest dana pretresa biće određeni za žalbe svakog od optuženih, nakon čega će posljednjeg dana uslijediti žalba Tužilaštva. Na kraju pretresa, u utorak, 28. marta, svaki od šestorice žalilaca imaće priliku da se lično obrati Žalbenom vijeću. Zakazano je da pretresi počinju u 9:30 sati svakog dana, s tim da će pretres posljednjeg dana početi u 9:00 sati. Sve rasprave će se održavati u sudnici I Međunarodnog suda. Za cijeli spisak rasporeda molimo vas da pogledate Nalog za pripremu žalbenog pretresa (na engleskom).

Predmet Prlić i drugi jedan je od najdužih i najkomplikovanijih predmeta vođenih pred Međunarodnim sudom. Suđenje je počelo 26. aprila 2006. godine. Tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza 24. januara 2008. nakon što je predstavilo dokaze 249 svjedoka. Izvođenje dokaza odbrane počelo je 5. maja 2008. i završeno je 17. maja 2010. nakon što su predstavljeni dokazi 77 svjedoka. Bilo je ukupno 465 dana suđenja, a završne riječi su iznošene od 7. februara do 2. marta 2011. Presuda Pretresnog vijeća, izrečena 29. maja 2013, sadrži vise od 2.600 strana, uključujući i izdvojena i djelimično suprotna mišljenja sudija Antonettija i Trechsela.

Žalbeni pretres biće prenošen s odgodom od 30 minuta na websiteu Međunarodnog suda na adresi http://www.icty.org/en/cases/live-feed/courtroom-1.