Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno veće proširilo delokrug Strugarove odgovornosti za granatiranje Dubrovnika

Saopštenje za javnost
VIJEĆA
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 17. jul 2008.
NJ/MOW/PR1273t


Žalbeno veće proširilo delokrug Strugarove odgovornosti za granatiranje Dubrovnika


Žalbeno veće danas je osudilo bivšeg generala Jugoslovenske narodne armije (JNA) Pavla Strugara po dve dodatne tačke optužnice za pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom i protivpravne napade na civilne objekte u gradu Dubrovniku, na hrvatskoj obali 1991. godine. Veće je takođe proširilo njegovu krivičnu odgovornost za nesprečavanje granatiranja Starog grada.

Strugar je 31. januara 2005. osuđen na osam godina zatvora za učešće u vojnoj kampanji na području Dubrovnika tokom 1991. godine. Pretresno veće ga je osudilo na osnovu odgovornosti nadređenog, po dve od šest tačaka u Optužnici: za napade na civile i uništavanje i hotimično nanošenje štete gradu Dubrovniku pod zaštitom UNESCO.

Pretresno veće je zaključilo da je Strugar imao de jure i de facto kontrolu nad snagama JNA koje su sprovodile vojnu akciju u Dubrovniku, uključujući i granatiranje Starog grada. Granatiranje “nije bilo odgovor na hrvatske vatrene i druge vojne položaje, stvarne ili pretpostavljene, i … nanelo je obimnu štetu Starom gradu”. Dva civila su ubijena, a dva povređena tokom granatiranja.

Tužilaštvo i odbrana su uložili žalbe na presudu Pretresnog veća.

Žalbeno veće je prihvatilo dva osnova žalbe Tužilaštva. Ono je prihvatilo da je  Pretresno veće pogrešno primenilo pravo odbivši da izrekne kumulativne osuđujuće presude za pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom i protivpravne napade na civilne objekte, kao i za tačke po kojima je Strugara proglasilo krivim i za koje je mu je izreklo nove osuđujuće presude za te dve tačke.

Žalbeno veće je takođe zaključilo da je Pretresno veće pogrešilo u konstataciji da  Strugar nije znao niti imao razloga da zna da su se njemu podređeni spremali da počine krivična dela tokom napada na brdo Srđ koje dominira gradom, u ranim jutarnjim časovina 6. decembra 1991. godine.

Odbrana je zatražila da Žalbeno veće oslobodi Strugara po svim tačkama, naloži ponovno suđenje ili znatno umanji izrečenu kaznu. Takođe je tvrdila da Strugar nije procesno sposoban i zahtevala da se svi postupci protiv njega obustave. Žalbeno veće je odbacilo sve osnove žalbe odbrane i zaključilo da je Strugar procesno sposoban.

Žalbeno veće je zaključilo da greške koje je Pretresno veće načinilo u primeni prava ne utiču na kaznu izrečenu Strugaru. Žalbeno veće je zaključilo da je Pretresno veće prethodno uzelo u obzir štetu nanetu tokom dodatnog vremenskog perioda za koji je krivična odgovornost proširena. Pored toga, Žalbeno veće je zaključilo da su dodatne tačke za koje je Strugar osuđen u drugostepenom postupku zasnovane na istom ponašanju koje predstavlja krivično delo i ne doprinosi dodatno težini njegove krivice.

Pored toga, uzimajući u obzir da je Strugarovo zdravlje narušeno od izricanja presude Pretresnog veća 2005. godine, Žalbeno veće mu je umanjilo kaznu na sedam i po godina zatvora. U kaznu ćemu biti uračunato vreme koje je proveo u pritvoru.

Pavle Strugar će ostati u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda do prebacivanja u državu u kojoj će izdržavati kaznu.

Od svog osnivanja pre 15 godina Međunarodni sud je protiv 161 lica podigao optužnice za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije. Postupci protiv 115 lica su okončani. 

Podatke o predmetu koji sadrže pregled ovog postupka možete naći na internet stranici Međunarodnog suda: 

http://www.icty.org/cases/party/786/4

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org