Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće obustavilo postupak protiv Rasima Delića i potvrdilo prvostepenu presudu kao pravosnažnu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
ŽALBENO VIJEĆE
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 30. juni 2010.
VE/MOW/1355t


Žalbeno vijeće obustavilo postupak protiv Rasima Delića i potvrdilo prvostepenu presudu kao pravosnažnu

 

 

 

Žalbeno vijeće je obustavilo žalbeni postupak u predmetu protiv Rasima Delića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Armije Bosne i Hercegovine (ABIH), koji je umro 16. aprila 2010. dok je bio privremeno pušten na slobodu u Sarajevu.

U istoj odluci, Vijeće je zaključilo da se Prvostepena presuda kojom je Delić, na osnovu odgovornosti nadređenog, proglašen krivim, za zločine koje su počinili pripadnici odreda “El Mudžahid” ABiH-a nad zarobljenim vojnicima bosanskim Srbima u srednjoj Bosni, smatra pravosnažnom.

Pretresno vijeće je 15. septembra 2008. osudilo Delića na tri godine zatvora zbog toga što nije preduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi zločine koje su njegovi podređeni u julu i avgustu 1995. godine počinili u logoru Kamenica pored Zavidovića ili kazni počinioce. I odbrana i tužilaštvo su uložili žalbu na tu Presudu, a usmena rasprava je održana pred Žalbenim vijećem u januaru 2010. godine.

Deliću je u maju 2009. godine odobreno privremeno puštanje na slobodu do okončanja žalbenog postupka u ovom predmetu. Odbrana je 21. aprila, u ime Delićevog sina, podnijela zahtjev da se žalbeni postupak nastavi.

Ovo je prvi put u istoriji ovog Međunarodnog suda i Međunarodnog suda za Ruandu da je jedan žalilac umro prije donošenja presude po žalbi.

Žalbeno vijeće je zaključilo da Statut i Pravilnik o postupku i dokazima Međunarodnog suda isključuju mogućnost nastavka žalbenog postupka u okolnostima kada neki žalilac umre prije donošenja presude po žalbi.

Kao prvo, personalna nadležnost Međunarodnog suda je ograničena na ‘fizičke’ žive osobe; drugo, Statut predviđa da Žalbeno vijeće rješava po žalbama osuđenih osoba ili tužilaštva, čime isključuje druge osobe zainteresovane za ishod tog žalbenog postupka; i treće, nadležnost Međunarodnog suda ne uključuje nikakve postupke koje pokrenu nasledjnici ili žrtve osuđene osobe.

Razmatrajući posljedice koje bi obustavljanje žalbenog postupka imalo na pravosnažnost Presude Pretresnog vijeća, Žalbeno vijeće se osvrnulo na odgovarajuće odredbe i pravne presedane u drugim jurisdikcijama. Nakon tog prikaza, Žalbeno vijeće je konstatovalo da “nema opšteg načela koje bi se dosljedno slijedilo u većini jurisdikcija”.

“Iz tog razloga, a takođe imajući u vidu specifičnu realnost ovog Međunarodnog suda, i konkretne postupke pred njim, Žalbeno vijeće ne može razabrati nikakav preovlađujući pristup, a kamoli identifikovati bilo kakva pravila u običajnom međunarodnom pravu koja bi bila direktno primjenjiva na predmetnu situaciju” stoji u odluci.

Žalbeno vijeće je dodatno pojasnilo da pravilo 102(A) Pravilnika, prema kojem se izvršenje prvostepene presude odgađa čim se dostavi najava žalbe i dok se ne donese odluka po žalbi, nije mjerodavno u okolnostima ovog predmeta. Kao posljedica toga, Vijeće je zaključilo da “ništa ne može dovesti u pitanje pravosnažnost Prvostepene presude” i konstatovalo da se Prvostepena presuda mora smatrati pravosnažnom, pri čemu sudski spis predmeta ostaje netaknut.

U zasebnoj odluci, Žalbeno vijeće je odbacilo zahtjev odbrane za nastavak žalbenog postupka koji je podnesen u ime Delićevog sina kao nasljednika. Vijeće je konstatovalo da Delićev sin "ne ispunjava i ne može ispunjavati uslove da bude strana u bilo kojem postojećem postupku pred Međunarodnim sudom" i stoga odbacilo zahtjev kao neosnovan.

Od svog osnivanja, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 osobe za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 124 osobe su okončani. Trenutno su u toku postupci protiv 37 optuženih, od kojih je njih 18 u prvostepenom, a njih 17 u žalbenom postupku, dok su dvojica optuženih u bjekstvu, i to Ratko Mladić i Goran Hadžić.

*****

Podaci o ovom predmetu

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org