Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće okončalo postupak protiv Milana Gvere

ŽALBENO VIJEĆE
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Haag, 8. mart 2013.
VE/CS/PR1550t

Žalbeno vijeće okončalo postupak protiv Milana Gvere

Milan Gvero

Žalbeno vijeće juče je okončalo žalbeni postupak protiv Milana Gvere poslije njegove smrti i proglasilo zaključke i kaznu Presude Pretresnog vijeća pravosnažnim u odnosu na Gvera.

Gvero je bio pomoćnik komandanta za moral, pravna i vjerska pitanja Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS). Bio je jedan od šestorice žalilaca u žalbenom postupku u predmetu Popović i drugi kojim su obuhvaćeni bivši visoki zvaničnici vojske i policije bosanskih Srba.

Gvero je preminuo 17. februara 2013. godine. Predsjednik mu je 28. juna 2010. odobrio privremeno puštanje na slobodu do izricanja presude po žalbi.

Presuda Pretresnog vijeća u ovom predmetu izrečena je 19. juna 2010. godine Gvero je proglašen krivim za progon i druga nečovječna djela kao zločin protiv čovječnosti u enklavama Srebrenica i Žepa i osuđen je na pet godina zatvora.


Odluka kojom je okončan žalbeni postupak u odnosu na Milana Gvera (na engleskom)

Podaci o predmetu

S glasnogovornicom Sekretarijata i sudskih vijeća, Magdalenom Spalińskom, možete stupiti u kontakt na +31 (0)6 5127 1242 ili +31(0)70 512 5066 i na adresi spalinska [at] un.org

Za dodatne informacije stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-8752 ili 512-5343 ili 512-5356.