Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće potvrdilo oslobađajuću presudu Seferu Haliloviću

Žalbeno vijeće potvrdilo oslobađajuću presudu Seferu Haliloviću

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
ŽALBENO VIJEĆE

Haag, 16. oktobra 2007.
JP/MOW/1192t

 

ŽALBENO VIJEĆE POTVRDILO OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU SEFERU HALILOVIĆU
 

Žalbeno vijeće je danas potvrdilo oslobađajuću presudu Seferu Halilovi ću , bivšem zamjeniku komandanta i načelniku Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine (ABiH). U novembru 2005. godine on je oslobođen krivice po svim optužbama za navodnu komandnu odgovornost za ubistva civila koja su počinili pripadnici snaga ABiH u selima Grabovica i Uzdol u bosanskohercegovačkim opštinama Jablanica i Prozor u septembru 1993. godine. Tužilaštvo je uložilo žalbu na Presudu, tražeći poništenje oslobađajuće presude u vezi sa ubistvima počinjenim u Grabovici.

U sažetku drugostepene presude, Žalbeno vijeće je odbacilo žalbu Tužilaštva konstatujući da" .Tužilaštvo nije uspijelo pokazati kako nijedan razumni presuditelj o činjenicama ne bi mogao zaključiti da Sefer Halilović, u svojstvu komandanta operacije "Neretva" nije nad počiniocima krivičnih dijela vršio onaj stepen "efektivne kontrole" koji je neophodno utvrditi da bi se mogao proglasiti krivično odgovornim kao nadređeni na osnovu Člana 7 (3) Statuta." Zaključivši da Tužilaštvo nije pokazalo da je Pretresno vijeće pogriješilo kada je ustanovilo da odnos nadrijeđenog i podrijeđenog između Sefera Halilovića i snaga koje su počinile zločine nije dokazan, Žalbeno vijeće je konstatovalo da su preostale osnove za žalbu Tužilaštva irelevantne.

*****

Cjelokupni tekst sažetka presude možete naći na slijedećoj stranici:

http://www.icty.org/x/cases/halilovic/acjug/bcs/071016bcs_summary.pdf