Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće smanjilo kaznu Momiru Nikoliću na 20 godina

Zalbeno vijece smanjilo kaznu Momiru Nikolicu na 20 godina

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 8. mart 2006.
AM/MOW/1047t

ŽALBENO VIJEĆE SMANJILO KAZNU MOMIRU NIKOLIĆU NA 20 GODINA

Žalbeno vijeće Međunarodnog suda je danas na 20 godina smanjilo kaznu Momiru Nikoliću, oficiru vojske bosanskih Srba koji je osuđen za zločine počinjene u Srebrenici 1995. godine.

Dana 7. maja 2003., Momir Nikolić, pomoćnik komandanta za bezbjednost i obavještajne poslove Bratunačke brigade vojske bosanskih Srba, izjasnio se krivim za progon civila bosanskih Muslimana u Srebrenici 1995. godine. Konkretno, Momir Nikolić je priznao da je učestvovao u koordinisanju i organizovanju operacije vojske bosanskih Srba koja je imala za cilj da se pogubi više od 7.000 muškaraca i mladića bosanskih Muslimana i da se više hiljada žena i djece prisilno premjesti na teritoriju pod muslimanskom kontrolom. Pretresno vijeće ga je za taj zločin osudilo na 27 godina zatvora.

Momir Nikolić je uložio žalbu na kaznu, tvrdeći da je Pretresno vijeće pogriješilo prilikom odmjeravanja kazne. Konkretno, Momir Nikolić je uložio žalbu po dvanaest osnova. Žalbeno vijeće je usvojilo tri. Prvo, Žalbeno vijeće je zaključilo da je Pretresno vijeće uzelo u obzir ulogu Momira Nikolića u zločinima koje je počinio kako prilikom utvrđivanja težine zločina, tako i kao otežavajuću okolnost. Žalbeno vijeće se složilo s odbranom da je time uloga Momira Nikolića u tim zločinima uzeta u obzir dva puta prilikom odmjeravanja kazne. Prema mišljenju Žalbenog vijeća to je bila greška Pretresnog vijeća.

Drugo, Žalbeno vijeće se složilo s obje strane u postupku da se Pretresno vijeće znatno oslonilo na pogrešan prevod napomena branioca Momira Nikolića prilikom iznošenja njegovih završnih riječi. Branilac je rekao da je "ubijeno oko 7.000 muškaraca", a prevod je glasio da je “u ovoj kampanji ubijeno samo 7.000 osoba”. Žalbeno vijeće je zaključilo da 'šokiranost' koju je Pretresno vijeće izrazilo zbog te izjave pokazuje da je greška u prevodu imala negativan uticaj prilikom odmjeravanja kazne Momiru Nikoliću.

Treće, Žalbeno vijeće se složilo da je Pretresno vijeće pogriješilo prilikom procjene saradnje Momira Nikolića s Tužilaštvom i da time nije dalo dovoljnu težinu toj olakšavajućoj okolnosti.

Momir Nikolić će ostati u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne izvrše pripreme za njegovo prebacivanju u državu u kojoj će izdržavati kaznu.

Momir Nikolić je jedan od šest pojedinaca osuđenih za zločine počinjene u Srebrenici 1995. godine. Pored Momira Nikolića, još dva pripadnika vojske bosanskih Srba izjasnili su se krivim. Spadaju među 21 osobom koje je Međunarodni sud optužio za te zločine. Bivšem predsjedniku Jugoslavije i Srbije Slobodanu Miloševiću trenutno se sudi, između ostalog, za te zločine, dok se postupak protiv još jedanaestorice nalazi u pretpretresnoj fazi. Od šestorice optuženih koji se nalaze na slobodi, trojica se terete za zločine počinjene u Srebrenici: Ratko Mladić, Radovan Karadžić i Zdravko Tolimir.

*****

Sažetak presude žalbenog vijeća u predmetu Tužilac protiv Momira Nikolića:
http://www.icty.org/x/cases/nikolic/acjug/bcs/060308bcs_summary.pdf

Kompletan tekst presude možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda:
http://www.icty.org/x/cases/nikolic/acjug/bcs/060308.pdf

Postupke pred Međunarodnim sudom takođe možete pratiti
na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org