Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće smanjilo kaznu Radoslavu Brđaninu na 30 godina zatvora

ŽALBENO VIJEĆE SMANJILO KAZNU RADOSLAVU BRĐANINU NA 30 GODINA ZATVORA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
ŽALBENO VIJEĆE

Den Haag, 3. april 2007.
JP/MOW/1151t

ŽALBENO VIJEĆE SMANJILO KAZNU RADOSLAVU BRĐANINU NA
30 GODINA ZATVORA

Žalbeno vijeće Međunarodnog suda danas je osudilo Radoslava Brđanina na kaznu zatvora od 30 godina.

 

Brđanina, bivšeg političkog vođu Autonomne Regije Krajina (ARK), na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, koja je bila pod srpskom kontrolom, Pretresno vijeće II je 1. septembra 2004. osudilo na 32 godine zatvora. Proglašen je krivim za zločine koji uključuju progone, mučenje, deportacije i prisilno premještanje počinjene nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, a naročito u ARK tokom 1992. godine.

U svojoj žalbi, Brđanin je osporavao više desetina činjeničnih zaključaka Pretresnog vijeća. Iako je odbacilo većinu tih osporavanja, Žalbeno vijeće je prihvatilo dva žalbena osnova koja je on iznio.

Žalbeno vijeće je preinačilo zaključak Pretresnog vijeća da je Brđaninovo ponašanje u znatnoj mjeri uticalo na vršenje mučenja u zatočeničkim logorima od strane pripadnika snaga bosanskih Srba na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Iako nije dovelo u pitanje zaključak da su se ta mučenja dogodila, Žalbeno vijeće je preispitalo Brđaninovu ulogu u njima i izjavilo da je "Pretresno vijeće taj zaključak izvelo bez dokaza da je to ljudstvo uopšte znalo za Brđaninove javne stavove u vezi s logorima i zatočeničkim objektima".

Osim toga, Žalbeno vijeće je preinačilo osudu koja je Brđaninu izrečena za bezobzirno razaranje  gradova, naselja i sela, ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, i to u onoj mjeri u kojoj se ta osuda odnosi na opštinu Bosanska Krupa.

Žalbeno vijeće se temeljito osvrnulo na mnoga druga osporavanja koja je Brđanin iznio, a koja je Vijeće odbacilo, uključujući tvrdnje da "teški bol i patnja" ne predstavljaju mučenje i da određena djela mučenja - odnosno silovanja i seksualni napadi - predstavljaju individualna krivična djela izvršena u okviru porodice, a ne krivična djela počinjena u kontekstu oružanog sukoba ili u okviru rasprostranjenog i sistematskog napada.

Konkretno, Žalbeno vijeće je potvrdilo zaključak Pretresnog vijeća u vezi sa sljedećim: prirodom strateškog plana za stvaranje srpskog entiteta iz kojeg bi većina nesrba bila trajno uklonjena; ovlašćenjima Kriznog štaba ARK-a nad opštinskim vlastima, uključujući opštinu Prijedor; vezom između ARK-a i drugih tijela poput Vojske bosanskih Srba, policije i paravojnih grupa; te u vezi s doprinosom odluka Kriznog štaba ARK-a otpuštanjima, razoružavanju i preseljavanju nesrpskog stanovništva. Žalbeno vijeće je takođe potvrdilo zaključke Pretresnog vijeća da je Brđanin znao za strateški plan i da mu je doprinosio, te da je Brđanin znao da se krivična djela vrše kako bi se strateški plan proveo u djelo.

Žalbeno vijeće je prihvatilo žalbene osnove Tužilaštva koje se tiču pitanja pravne naravi u pogledu Brđaninovog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, njegove odgovornosti za djela koja su počinili pripadnici tog poduhvata i opsega zločina na koje se može primijeniti doktrina udruženog zločinačkog poduhvata. Žalbeno vijeće je, međutim, izjavilo da se Brđaninu na osnovu tih zaključaka ne mogu izreći nove osude. Preostali žalbeni osnovi Tužilaštva su odbijeni.

Budući da je Žalbeno vijeće preinačilo određene osude, smanjilo je i kaznu izrečenu Brđaninu. Međutim, s obzirom na relativnu težinu krivičnih djela za koja su Brđaninove osude preinačene i onih krivičnih djela za koja su Brđaninove osuđujuće presude potvrđene, kao i s obzirom na relevantne otežavajuće i olakšavajuće okolnosti, to smanjenje kazne prilično je ograničeno.

Integralan tekst sažetka presude možete naći na sljedećoj adresi:

            http://www.icty.org/x/cases/brdanin/acjug/bcs/070403bcs_summary.pdf

*****