Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Željko Meakić prebačen u Pritvorsku jedinicu MKSJ-a

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE

SEKRETARIJAT
 

Hag, 4 . juli 2003.

JL/P.I.S./767-t


ŽELJKO MEAKIĆ PREBAČEN U PRITVORSKU
JEDINICU MKSJ-a


Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) potvrđuje
da je 4. jula 2003. Željko Meakić prebačen u pritvorsku
jedinicu MKSJ-a.


Prvobitna optužnica protiv Željka Meakića potvrđena
je 13. februara 1995. Željko Meakić, poznat i pod prezimenom
“Mejakić” i “Meagić”, rođen je
2. augusta 1964. u Petrovom Gaju, opština Prijedor, Bosna i Hercegovina.
Prema navodima optužnice, prije sukoba, bio je policajac i komandir
policijske stanice u Omarskoj. U optužnici se navodi da je bio komandant
logora Omarska.


Dana 17. septembra 2002., Pretresno vijeće je odobrilo zahtjev tužilaštva
i naložilo da se objedine optužnice protiv Željka Meakića,
Momčila Grubana i Duška Kneževića (T-95-4) i Dušana
Fuštara, Predraga Banovića i Duška Kneževića
(IT-95-8/1), te da im se dodijeli zajednički broj predmeta.


Činjenični navodi:


U konsolidovanoj optužnici od 5. jula 2002. se navodi da su u ranim
jutarnjim satima 30. aprila 1992. godine, snage policije i vojske bosanskih
Srba fizički preuzele kontrolu nad gradom Prijedorom. Nakon preuzimanja
vlasti u Prijedoru silom, Krizni štab je za ne-Srbe, uglavnom bosanske
Muslimane i bosanske Hrvate, uveo stroga ograničenja u svim aspektima
života, uključujući slobodu kretanja i zaposlenja. Prema
navodima optužnice, od maja do augusta 1992., vlasti bosanskih Srba
u opštini Prijedor protivpravno su odvojile, lišile slobode
i zatočile u logore Keraterm, Omarska i Trnopolje preko 7.000 bosanskih
Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih ne-Srba iz prijedorskog kraja.


Prema navodima, u logorima Omarska i Keraterm svakodnevno su vršena
ispitivanja. Ta ispitivanja su često bila praćena batinama.
Surovo batinanje, ubijanje i drugi oblici fizičkog i psihičkog
zlostavljanja, uključujući seksualno zlostavljanje, bili su
uobičajena pojava u logorima Omarska i Keraterm. Pored toga, logorima
Omarska i Keraterm upravljalo se na način sračunat da se ne-Srbi
diskriminiraju i podjarme, nehumanim djelima i okrutnim postupanjem. Ta
djela su obuhvatala nametanje surovih životnih uslova zatočenicima.


Zločini nabrojani u optužnici bili su u sklopu cilja udruženog
zločinačkog poduhvata koji se sprovodio u logorima Keraterm
i Omarska. Željko Meakić, Momčilo Gruban, Dušan Fuštar,
Predrag Banović i Duško Knežević imali su stanje svijesti
neophodno za počinjenje svakog od ovih zločina.


Tačke optužnice


U optužnici se Željko Meakić tereti na osnovu individualne
krivične odgovornosti (član 7 (1) Statuta Međunarodnog
suda) i na osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član
7 (3) Statuta):


po tri tačke za zločine protiv čovječnosti (član
5 Statuta – progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi;
ubistvo; nečovječni postupci).


po dvije tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja
(član 3 – ubistvo i okrutno postupanje).

*****