Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ad Litem sudija Baird položio zakletvu

Saopštenje za javnost
VEĆA
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 15. decembar 2008.
/MOW/1296t


Ad Litem sudija Baird položio zakletvuSudija Melville Baird (Trinidad i Tobago) danas je položio zakletvu kao sudija ad litem Međunarodnog suda koji će zasedati u predmetu protiv Vlastimira Đorđevića. Njegovim dolaskom broj sudija ad litem i rezervnih sudija na Međunarodnom sudu se povećao na 15.

Biografija sudije Bairda, kao i biografije svih drugih stalnih sudija i sudija ad litem, dostupna je na inernet stranici Međunarodnog suda.

Međunarodni sud ima 16 stalnih sudija koje bira Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kao i ukupno 16 sudija ad litem koji se postavljaju da bi zasedali na nekom konkretnom suđenju. Postavljenje obavlja Generalni sekretar, na zahtev predsednika Međunarodnog suda, iz grupe od 27 sudija koje je izabrala Generalna skupština Ujedinjenih nacija.

Član 12(1) Statuta Međunarodnog suda dozvoljava imenovanje najviše 12 sudija ad litem. Rezolucija Saveta bezbednosti 1800(2008) Generalnom sekretaru omogućava da imenuje dodatne sudije ad litem kao privremenu meru, na zahtev predsednika Međunarodnog suda, do najviše 16 sudija, s tim da se broj sudija ad litem mora smanijiti na njih najviše 12 do 31. decembra 2008. Rezolucijom Saveta bezbednosti 1849 od 12. decembra 2008. taj rok je produžen do 28. februara 2009. godine.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org