Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Akreditacija medija za konferenciju o naslijeđu MKSJ

| Haag |

U sklopu niza skupova pod nazivom Dijalozi o naslijeđu MKSJ, Međunarodni sud organizuje posljednju konferenciju o svom naslijeđu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, od 22. do 24. juna 2017.

Predstavnici sredstava javnog informisanja se pozivaju da izvještavaju sa ovog važnog događaja koji će biti održan u Hotelu Holiday u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Sve radne sesije konferencije će biti otvorene za medije. 

Cilj konferencije je da se drugima omogući da se oslone na postignuća koja je MKSJ ostvario tokom svog 24-godišnjeg postojanja. Konferencija je osmišljena kao niz dinamičnih dijaloga sa onima koji mogu prenijeti ono što je Međunarodni sud razvio u nove oblasti, s posebnim osvrtom na ulogu nacionalnih aktera. Učesnici će istražiti na koji način rad MKSJ-a može formulisati odgovore na zvjerstva i zločine vezane za sukobe na nacionalnom nivou na brojnim poljima, i istovremeno iskoristiti transfer iskustava stečenih na nacionalnom nivou.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici nacionalnih pravosuđa, žrtve, predstavnici mladih, pravnici, novinari, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici akademske zajednice i drugi pripadnici civilnog društva iz država nastalih na području bivše Jugoslavije, kao i međunarodni stručnjaci i predstavnici akademske zajednice, te sudije i zaposleni Međunarodnog suda. Program i kontekstualni okvir konferencije dostupni su na websiteu Međunarodnog suda.

Novinari koji žele da prisustvuju konferenciji treba da pošalju e-mail na adresu press [at] icty.org. Predstavnici medijskih kuća koji žele da snimaju dijelove konferencije treba to jasno da navedu u e-mailu za akreditaciju, zajedno s imenima snimatelja I ostalih članova ekipe koji treba da prisustvuju konferenciji. Postupak akreditacije je otvoren do srijede, 14. juna 2017. u 17:00 sati. Zbog ograničenog broja mjesta akreditacije će biti izdavane prema redoslijedu pristizanja.

Za dodatne informacije molimo vas da stupite u kontakt sa Službom za medije MKSJ na adresi press [at] icty.org,  i na brojevima telefona +31-70-512 5210, +31-70-512 5882, ili +31-70-512 5271