Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Akreditacija za medije za izricanje presude Žalbenog vijeća Stanišiću i Župljaninu

| Haag |

Izricanje presude Žalbenog vijeća u postupku protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina, dva bivša visoko rangirana zvaničnika bosanskih Srba, zakazano je za četvrtak, 30. juna 2016. u 15:30 u sudnici I. 

Mićo Stanišić, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, i Stojan Župljanin, bivši načelnik regionalnog Centra službi bezbjednosti u Banjoj Luci, optuženi su kao učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) koji je imao za cilj da se trajno uklone bosanski Muslimani, bosanski Hrvati i drugo nesrpsko stanovništvo s teritorije planirane srpske države u Bosni i Hercegovini (BiH). Pretresno vijeće je zaključilo da su Stanišić i Župljanin učestvovali u tom UZP-u i da su mogli predvidjeti mnoge od zločina počinjenih u više opština u BiH. Pretresno vijeće je osudilo Stanišića i Župljanina na po 22 godine zatvora za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene u BiH između aprila i decembra 1992.

Novinari koji žele da izvještavaju sa ovog pretresa treba da pošalju e-mail na adresu press [at] icty.org do srijede, 28. juna, u 12:00 sati. E-mail treba da sadrži naziv medijske kuće, ime i prezime, broj pasoša i informacije za kontakt svih novinara i audio-vizuelnih tehničara koji dolaze na Međunarodni sud.

Ostali zainteresovani koji žele da prisustvuju ovom pretresu treba da pošalju e-mail na adresu kralt.icty [at] un.org za dodatne informacije o proceduri i dostupnim mjestima.