Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Anti Furundžiji odobreno prijevremeno puštanje na slobodu

Priopcenje za javnost - 29. juli 2004.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PRESIDENT
PRÉSIDENT
PREDSJEDNIK
 

Den Hag, 30. juli 2004.
CT/P.I.S./877-t

ANTI FURUNDŽIJI ODOBRENO PRIJEVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

Dana 29. jula 2004., predsjednik Međunarodnog suda, sudija Theodor Meron, izdao je nalog za prijevremeno puštanje na slobodu Ante Furundžije, koji stupa na snagu 17. augusta 2004.

Pretresno vijeće je 10. decembra 1998. osudilo Antu Furundžiju na 10 godina zatvora, a tu presudu je potvrdilo Žalbeno vijeće 21. jula 2000. Furundžija je 22. septembra 2000. prebačen na izdržavanje kazne.

Pri donošenju svoje odluke, predsjednik je uzeo u obzir činjenicu da ga je Vlada Finske izvijestila o sljedećem: “G. Furundžija će 17. augusta 2004. odslužiti dvije trećine izrečene kazne i stoga, prema zakonima Finske, imaće pravo na prijevremeno puštanje na slobodu” te da to obavještenje “zadovoljava uslove iz člana 28 Statuta Međunarodnog suda, pravila 123 Pravilnika o postupku i dokazima i člana 1 Upustava o postupku odlučivanja o molbama za pomilovanje, ublažavanje kazne i prijevremeno puštanje na slobodu osoba koje su osuđene pred Međunarodnim sudom, IT/146, od 7. aprila 1999. (‘Uputstva’)”.

Osim toga, predsjednik je uzeo u obzir “težinu krivičnih dijela koja je Furundžija počinio”, “njegovu odlučnost da se integriše u društvo, dobro vladanje u pritvoru i privrženost porodici”, i to da je “prema izvještaju finskih vlasti, Furundžija prihvatio kaznu kao pravičnu i izrazio žaljenje zbog patnji žrtava”.

Predsjednik je takođe uzeo u obzir nekoliko podnesaka, uključujući i izvještaje ministra pravde Finske i priloženi izvještaj upravnika zatvora Kylmäkoski, Tužilaštva, sudija Vijeća koje je izreklo presudu koji su još uvijek na Međunarodnom sudu i članova Kolegija.

*****

Kompletan tekst Odluke na engleskom jeziku može se na zahtjev dobiti od Službe za informisanje javnosti ili naći na Internet stranici MKSJ-a:http://www.icty.org/x/cases/furundzija/presord/en/040729.htm

Kompletan tekst odluke na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku će biti dostupan u dogledno vrijeme