Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Anto Furundžija će se izjasniti o optužbama u petak, 19. decembra 1997.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 18. decembar 1997.
CC/PIO/277tAnto Furundžija će se izjasniti o optužbama u petak, 19. decembra 1997.

Tužiteljica Louise Arbour poziva "sve preostale optužene da se predaju".

SFOR je u četvrtak, 18. decembra 1997. godine priveo dvije osobe protiv kojih je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) podigao optužnice. Nakon privođenja, ove dvije osobe su prebačene u nadležnost Međunarodnog suda i prebačene u Pritvorsku jedinicu MKSJ-a u Haagu.

Ovi optuženi su Vlatko Kupreškić i Anto Furundžija.

Sljedeći pravni korak je prvo stupanje optuženih pred Pretresno vijeće tokom kojeg će od obojice biti zatraženo da se izjasne da li su krivi ili ne po svakoj od optužbi navedenih u optužnici:

• Prvo stupanje pred sud Ante Furundžije je zakazano za petak, 19. decembar u 14:30 sati pred Pretresnim vijećem II u sastavu: sudija Cassese (predsjedavajući), sudija May i sudija Mumba. Ovo prvo stupanje pred sud će biti javno i svi predstavnici sredstava javnog informisanja se pozivaju da mu prisustvuju.

• Još uvijek nije utvrđen datum prvog stupanja pred sud Vlatka Kupreškića.

Komentar Louise Arbour, tužiteljice

"Tužiteljica pozdravlja ovu inicijativu SFOR-a i izražava svoju zahvalnost za akciju bez koje Međunarodni sud ne bi mogao da ispunjava svoj mandat. Tužiteljica je svjesna opasnosti koje su neminovne u ovakvim operacijama i profesionalizma s kojim moraju biti obavljene. Snage SFOR-a su dokazale svoju kompetentnost u obavljanju ovih komplikovanih operacija, i danas, i u sličnim okolnostima u prošlog jula u Prijedoru.

Tužiteljica je takođe uvjerena da će mandat povjeren SFOR-u dozvoliti slične intervencije u budućnosti. U svjetlu današnjih događaja, tužiteljica želi da pozove sve preostale optužene da se predaju u nadležnost Međunarodnog suda, što mogu učiniti tako što će stupiti u kontakt sa SFOR-om. Ona takođe poziva sve državne vlasti u bivšoj Jugoslaviji da odmah uhapse optužene koji su u njihovoj nadležnosti".

Kontekst optužnica protiv optuženih

1. Vlatko Kupreškić

Vlatko Kupreškić je jedan od optuženih obuhvaćenih optužnicom u predmetu Kupreškić i drugi koju je MKSJ podigao 10. novembra 1995. nakon istrage Tužilaštva "progona na političkoj, vjerskoj i rasnoj osnovi stanovništva bosanskih Muslimana" u Lašvanskoj dolini (srednja Bosna) 1993. godine.

Prema optužnici, Vlatko Kupreškić je u to vrijeme bio vojnik HVO-a, oružanih snaga Hrvatske Zajednice Herceg Bosna. On je, kako se navodi, učestvovao u "u protivzakonitom napadu na civilno stanovništvo i pojedine građane u selu Ahmići " i u "pucanju ...ispred svoje kuće" na jednu muslimanski porodicu, porodicu Pezer, koja je bježala: "Fata Pezer, supruga Ismaila Pezera, pogođena je i ubijena, dok su njihova kćerka Dženana Pezer i još jedan bosanski Musliman civil pogođeni i ranjeni".

Vlatko Kupreškić se tereti po tri tačke za teške povrede Ženevskih konvencija (protivzakonito i bezobzirno uništavanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom, hotimično lišavanje života, hotimično nanošenje velike patnje ili ozbiljne povrede tjelesnog integriteta i zdravlja) i po tri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja (namjerni napad na civilno stanovništvo i bezobzirno uništenje sela, ubistvo, okrutno postupanje prema civilima).

Vlatko Kupreškić je rođen 1. januara 1958. u selu Pirići, i rođak je Zorana i Mirjana Kupreškića koji su obuhvaćeni istom optužnicom i koji su se predali u nadležnost Međunarodnog suda 6. oktobra 1997. godine, zajedno sa Vladimirom Šantićem, Dragom Josipovićem, Marinkom Katavom i Draganom Papićem (vidi Saopštenje za javnost 246).

Tokom njihovog prvog stupanja pred sud, 8. oktobra, ova šestorica optuženih su se izjasnili da nisu krivi. Nedavno su podnijeli molbu za privremeno puštanje na slobodu koju je Pretresno vijeće odbilo (vidi Saopštenje za javnost 276).

2. Anto Furundžija

Anto Furundžija je predmet optužnice koju je 10. novembra 1995. godine potvrdila sudija Gabrielle Kirk McDonald, koja je takođe naložila, na zahtjev tužilaštva, neobjelodanjivanje optužnice. Međutim, u skladu s praksom razvijenom od raspoređivanja međunarodnih snaga u Bosni, primjerak ove optužnice im je dostavljen naknadno.

Ova optužnica se takođe odnosi na napade snaga Hrvatske Zajednice Herceg Bosna na sela "nastanjena uglavnom bosanskim Mislimanima u dolini rijeke Lašve" (srednja Bosna) tokom 1993. godine.

Prema optužnici, Anto Furundžija (koji je rođen u  Travniku 8. jula 1969.) je u to vrijeme bio komandant jedinice specijalnih snaga u okviru HVO-a pod nazivom "Džokeri", i djelovao je iz štaba "Džokera" (Bungalov) u Vitezu. Bio je tamo 15. maja 1993., ili otprilike tog datuma, da ispituje dvojicu zatvorenika kada ih je jedan drugi pripadnik "Džokera" zlostavljao. Furundžija je bio prisutan kada je jedna zatvorenica bila seksualno zlostavljana, a on nije ništa uradio da to spriječi ili zaustavi.

Anto Furundžija se tereti po jednoj tački za teške povrede Ženevskih konvencija (mučenje ili nečovječno postupanje) i po dvije tačke za kršenje zakona ili običaja ratovanja (mučenje i povrede ličnog dostojanstva, uključujući silovanje).
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu