Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Anto Nobilo proglašen krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 15. decembar 1998
CC/PIU/375tAnto Nobilo proglašen krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda

 

Član tima odbrane generala Blaškića na javnoj sjednici objelodanio identitet zaštićenog svjedoka sa suđenja Aleksovskom.

Pretresno vijeće koje zasjeda u predmetu Aleksovski (u sastavu: sudija Rodrigues, predsjedavajući, sudija Vohrah i sudija Nieto Navia) je u petak, 11. decembra izreklo novčanu kaznu u iznosu od 10.000 guldena Antu Nobilu zbog nepoštovanja Međunarodnog suda.

Činjenice

Anto Nobilo je jedan od advokata generala Blaškića. On je prošlog septembra na tom suđenju objelodanio identitet i zanimanje jednog zaštićenog svjedoka koji je svjedočio za tužilaštvo u predmetu Aleksovski. Tužilaštvo je 25. septembra uložilo prigovor Pretresnom vijeću u tom predmetu navodeći da je prekršen nalog o zaštitnim mjerama. U svom pisanom odgovoru, Anto Nobilo nije osporio navedene činjenice, ali je ustvrdio da nije bio upoznat s nalogom o zaštitnim mjerama. Vijeće je 20. novembra na zatvorenoj sjednici saslušalo argumente strana u postupku.

Odluka Pretresnog vijeća

U odnosu na svjedočenje svjedoka pred Vijećem, potpravila 77(A)(iii) i (v) nalažu da, "svako ko (…)objelodani informacije koje se odnose na taj postupak svjesno kršeći nalog vijeća (…) time je počinio nepoštovanje Međunarodnog suda". Nakon što su utvrđene činjenice u predmetu, postavilo se pravno pitanje da li je Anto Nobilo "svjesno" prekršio nalog. Vijeće je bilo mišljenja da su odluke u vezi sa zaštitom od prvenstvene važnosti, ne samo zbog zaštite života svjedoka, već i za funkcionisanje Međunarodnog suda. Stoga, svi koji su uključeni u rad Međunarodnog suda, pa tako i advokati, moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi garantovali apsolutno poštovanje zaštitnih mjera za svjedoke. Vijeće je zaključilo da "svjesno kršenje" ne podrazumijeva samo hotimično kršenje, već i hotimično neprovjeravanje okolnosti u kojima je svjedok svjedočio.

Novčana kazna

Pretresno vijeće je smatralo, s jedne strane, da je kršenje bilo teško i nepotrebno i da ga je počinio iskusni profesionalac. S druge strane, Vijeće je zaključilo da je to bilo prvo kršenje koje je Anto Nobilo počinio i da se obavezao da to neće ponoviti. Shodno tome, Anti Nobilu je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000 guldena: 4.000 guldena treba platiti u roku od sedam dana, a 6.000 guldena će biti obavezan platiti ukoliko, tokom perioda od godinu dana, bude ponovo proglašen krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org