Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Astrit Haraqija i Bajrush Morina optuženi za nepoštovanje suda

Saopštenje za javnost
VIJEĆA
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 25. april 2008.
CVO/MOW/1244t


ASTRIT HARAQIJA I BAJRUSH MORINA OPTUŽENI ZA NEPOŠTOVANJE SUDA


Pretresno veće I danas je izdalo nalog kojim se ukida poverljivi status Optužnice protiv Astrita Haraqija i Bajrusha Morine koji se terete za nepoštovanje Međunarodnog suda počinjeno tokom suđenja u predmetu Ramusha Haradinaja i drugih.

Prema optužnici, Astrit Haraqija i Bajrush Morina su u julu 2007. godine pokušali da nagovore jednog zaštićenog svedoka, svedoka PW, da ne svedoči protiv Ramusha Haradinaja.

Tom svedoku su 2005. godine odobrene zaštitne mere, a Tužilaštvo je njegovu neredigovanu izjavu obelodanilo odbrani u januaru i februaru 2007. godine. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj i njihovi timovi branilaca su jedini imali pristup ovim dokumentima.

U to vreme Haraqija je bio ministar kulture, omladine i sporta u vladi Kosova i jedan od suosnivača “Komiteta za odbranu Ramusha Haradinaja”. Bajrush Morina je radio za njega kao politički savetnik zamenika ministra kulture, omladine i sporta u vladi Kosova i kao honorarni urednik kosovskog dnevnog lista “Bota Sot”.

U Optužnici se tvrdi da je nakon što je saznao identitet ovog svedoka u julu 2007. godine, Haraqija naložio Morini da otputuje u zemlju prebivališta svedoka PW da bi ga ubedio da ne svedoči protiv Haradinaja.

Morina se sa ovim svedokom sastao 10. i 11. jula 2007. godine. U Optužnici se navodi da je ministarstvo pokrilo troškove puta.

Svedok je odbio da se povinuje pritisku i na kraju je svedočio na suđenju.

Pretresno veće I je 3. aprila 2008. oslobodilo Ramusha Haradinaja i Idriza Balaja svih optužbi po kojima su terećeni za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene na Kosovu od marta do septembra 1998. godine. Treći optuženi, Lahi Brahimaj osuđen je na šest godina zatvora za okrutno postupanje i mučenje dve osobe u štabu Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) u mestu Jablanica/Jabllanicë.

Pretresno veće je posebno napomenulo “značajne poteškoće sa kojima se Veće susrelo u obezbeđivanju svedočenja većeg broja svedoka” tokom suđenja.

Tužilaštvo je 8. januara 2008. godine Optužnicu za nepoštovanje suda podnelo kao poverljivu i ex parte.

 Optužnicu i sudski nalog na engleskom možete pročitati ovde:
http://www.icty.org/x/cases/contempt_haraqija_morina/ind/en/080108.pdf
http://www.icty.org/x/cases/contempt_haraqija_morina/tord/en/080425.pdf*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org