Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Audio Prijenos suđenja na Internet stranici Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

TAJNIŠTVO
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Den Haag, 6. prosinca 2000.
JL/P.I.S./546-t

Audio Prijenos suđenja na Internet stranici Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) ima zadovoljstvo objaviti da se javne rasprave u sve tri sudnice sada mogu pratiti preko internet stranice Suda na www.un.org/icty.

U cilju još veće transparentnosti procesa pred Sudom, ovaj prijenos će pružiti ljudima širom svijeta mogućnost praćenja najnovijih zbivanja u sudnicama Međunarodnog suda u Den Haagu. Za sada je prijenos dostupan na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom (BHS) jeziku, a uskoro će biti dostupan i na francuskom jeziku.

Audio prijenos procesa pred MKSJ-om rezultat je zajedničkog napora Službe za informiranje javnosti i Outreach Programme-a uz veliku podršku Domovine, prve organizacije koja je emitirala rasprave Suda preko Interneta, kao i pružaoca Internet usluga xs4all.

ŽELITE LI SLUŠATI PRIJENOS, UČINITE SLJEDEĆE:

Idite na Internet stranicu Suda na adresi: www.un.org/icty

Kliknite na BHS znak koji se okreće na dnu stranice

Kliknite na "Raspored u sudnicama"

Tu ćete naći detaljni raspored za sve tri sudnice i audio-vizuelnu vezu za svaku od njih. Audio prijenos se odvija s 30 minuta zakašnjenja, a slika se obnavlja svake minute.

ŠTO SE JOŠ NALAZI NA INTERNET STRANICI MKSJ-a

Internet stranica Suda, među ostalim, sadrži i sve temeljne pravne dokumente Suda, kao što su Statut i Pravilnik o postupku i dokazima, sve javne optužnice i presude koje su do sada izrečene, na stotine odluka i naloga Suda, najnovija priopćenja za javnost i bilješke sa redovnih konferencija za tisak, informativne materijale s najnovijim podacima o predmetima, optuženicima i radu u sudnicama, tjedni prikaz događanja u sudnicama, mjesečni Pravni dodatak i godišnje izvještaje Suda.

Svi su ovi dokumenti su dostupni na oba službena jezika Suda, engleskom i francuskom, na za to posebno određenim stranicama. Povrh toga, od sredine 2000. na Internet stranici MKSJ-a možete naći i prijevode većine tih dokumenata na bosanski/hrvatski/srpski.