Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Baton Hadžiju proglašen krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda

Saopštenje za javnost
VEĆA
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 24. jul 2008.
NJ/MOW/1276t


Baton Hadžiju proglašen krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda


Pretresno veće I danas je osudilo kosovskog novinara Batona Hadžijua zbog nepoštovanja Međunarodnog suda tokom suđenja bivšem vojnom vođi kosovskih Albanaca Ramušu Haradinaju, i izreklo mu novčanu kaznu u iznosu 7.000 evra.

Hadžiju je obelodanio informacije o jednom svedoku koji je svedočio pod zaštitnim merama tokom suđenja Ramušu Haradinaju i drugima.

Protivno nalogu Pretresnog veća, Hadžiju je obelodanio identitet ovog svedoka, kao i njegovo pretpostavljeno prebivalište u jednom članku koji je napisao i objavio na Kosovu. Pretresno veće se uverilo da je Hadžiju obelodanio ovu informaciju uprkos tome što je znao da će to biti u suprotnosti sa sudskim nalogom.

"Ponašanje optuženog moglo je da ugrozi bezbednost svedoka i njegove porodice. Štaviše, njime se podriva poverenje u efikasnost naloga Međunarodnog suda o zaštitnim merama i odvraćaju se svedoci od saradnje s Međunarodnim sudom" rekao je sudija Alfons Orie danas u sudnici.

"Od presudne je važnosti za ispunjenje misije Međunarodnog suda da hrabri pojedinci koji dolaze da svedoče pred Međunarodnim sudom, često o traumatičnim i teškim iskustvima, daleko od porodice i u nepoznatoj sredini, mogu da zatraže da to urade u uslovima bezbednosti koje  pružaju zaštitne mere" stoji u presudi.

Određujući kaznu koju će izreći Hadžijuu, Pretresno veće je uzelo u obzir njegovu saradnju sa tužilaštvom, na koju se pozvala odbrana, a koju tužilaštvo nije osporilo, kako tokom istrage u ovom predmetu, tako i u predmetima protiv Slobodana Miloševića i Milana Milutinovića i drugih kojima su stavljeni na teret ratni zločini počinjeni na Kosovu.

Optužnica protiv Hadžijua podignuta je 1. aprila, a otpečaćena je 20. maja 2008. godine. Prilikom svog prvog stupanja pred sud 21. maja izjasnio se da nije kriv po optužbi za nepoštovanje suda, a suđenje je održano 24. juna 2008. godine. Tužilaštvo je zahtevalo izricanje novčane kazne u iznosu od 15.000 evra.

Hadžiju je jedno od tri lica optuženih za nepoštovanje suda zbog obelodanjivanja poverljivih informacija o ovom svedoku tokom suđenja Haradinaju i drugima. Druga dvojica, Astrit Haraćija i Bajruš Morina, očekuju početak suđenja.

Međunarodni sud smatra bezbednost svojih svedoka i poverljivost zaštićenih materijala izuzetno važnim. Nekoliko lica koja su ranije pokušala da ometaju sudski postupak obelodanjujući poverljive informacije ili ugrožavajući svedoke krivično je gonjeno.

Podatke o ovom predmetu možete naći na internet stranici Međunarodnog suda na:

http://www.icty.org/x/cases/contempt_haxhiu/cis/bcs/cis_haxhiu_bcs.pdf

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org