Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Baton Haxhiu optužen za nepoštovanje suda

Saopštenje za javnost
VIJEĆA
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 20. maj 2008.
NJ/MOW/PR1252t


BATON HAXHIU OPTUŽEN ZA NEPOŠTOVANJE SUDA


Pretresno veće I danas je izdalo nalog kojim se ukida poverljivi status Optužnice protiv Batona Haxhiua, novinara sa Kosova, koji se tereti za nepoštovanje Međunarodnog suda počinjeno tokom suđenja u predmetu Ramush Haradinaj i drugi.

Haxhiu je uhapšen i biće prebačen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog suda.

U optužnici se navodi da je Haxhiu 2007. godine dok je bio glavni i odgovorni urednik jednog dnevnog lista u članku otkrio identitet jednog zaštićenog svedoka.

Prvo stupanje pred Sud zakazano je za srijedu 21. maj 2008. godine kada će se optuženi izjasniti o krivici.

Haxhiu je treći kosovski Albanac optužen za nepoštovanje Suda u poslednje tri nedelje. Dana 25. aprila 2008. Astrit Haraqija i Bajrush Morina optuženi su za navodni pokušaj nagovora zaštićenog svedoka PW da ne svedoči protiv Ramusha Haradinaja. Nakon što su se izjasnili da nisu krivi po svim optužbama, Haraqiji i Morini je odobreno privremeno puštanje na slobodu do početka suđenja, zakazanog za 16. jun 2008. godine.

Pretresno veće I je 3. aprila 2008. oslobodilo Ramusha Haradinaja i Idriza Balaja svih optužbi po kojima su terećeni za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene na Kosovu od marta do septembra 1998. godine. Treći optuženi u tom predmetu, Lahi Brahimaj osuđen je na šest godine zatvora za okrutno postupanje i mučenje dve osobe u štabu Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) u Jablanici/Jabllanicë.

Tokom izricanja presude, Pretresno veće je posebno napomenulo “značajne poteškoće sa kojima se Veće susrelo u obezbeđivanju svedočenja većeg broja svedoka” tokom suđenja.

Ranije ovog meseca Tužilaštvo je podnelo Najavu žalbe u kojoj je zatražilo od Žalbenog veća da naloži ponavljanje suđenja u predmetu Haradinaj i drugi iz, kako je opisano “preovlađujućih okolnosti zastrašivanja svedoka i straha”.

Nalog i Optužnica mogu se naći na engleskom jeziku na sledećoj adresi:
http://www.icty.org/x/cases/contempt_haxhiu/tord/en/080520-2.pdf*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org