Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća dostupna na internetu na lokalnim jezicima

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 
Haag, 31. maj 2011.
VE/MOW/1414t


Baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća dostupna na internetu na lokalnim jezicima


Međunarodni sud sa zadovoljstvom objavljuje da je baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća (ACCLRT) sada dostupna na vebsajtu Suda na bosanskom, hrvatskom ili srpkom jeziku. Zajedno s engleskom verzijom, ova baza podataka omogućava pravnim stručnjacima i široj javnosti iz bivše Jugoslavije i šire pristup najznačajnijim pravnim zaključcima Žalbenog vijeća MKSJ i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR).

Baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća sadrži sažetke svih žalbenih presuda kao i najznačajnijih odluka koje je donijelo Žalbeno vijeće MKSJ od jula 2004. godine. U njoj se takođe nalaze žalbene presude i ključne odluke MKSR od januara 2006. godine. Budući da je javna, ova baza podataka će biti od ključne pomoći nacionalnim pravosudnim sistemima koji se bave predmetima u vezi s ratnim zločinima.

Baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća prevedena je na bosanski, hrvatski ili srpski nakon pozitivnih povratnih informacija iz svih nacionalnih pravosudnih sistema bivše Jugoslavije, kojima će precizan sadržaj i dostupnost ove baze podataka biti od velike pomoći u svakodnevnom radu. Ova baza podataka je prevedena u sklopu projekta Pravda i ratni zločini.

Mirza Hukeljić, tužilac Okružnog tužilaštva Istočnog Sarajeva, Bosna i Hercegovina je izjavio: "Veoma sam zadovoljan projektom. Prevođenje dokumentacije MKSJ na lokalne jezike će značajno unaprijediti i olakšati rad pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Time što omogućava pristup pravnim zaključcima Žalbenog vijeća, ova baza podataka će značajno doprinijeti unapređenju efikasnosti i kvalitetu postupaka”.

Komentarišući vrijednost baze podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća, Svetlana Martynova, osoba zadužena za ACCLRT iz Žalbenog vijeća MKSJ je izjavila: "Baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća može biti od velike pomoći nacionalnim pravosudnim sistemima koji vrše krivično gonjenje za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid kao sredstvo za pretragu u vezi s elementima relevantnih zločina i vidova odgovornosti i kao izvor inspiracije za rješavanje praktičnih proceduralnih pitanja”.

Baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća prvobitno je razrađena kao interno sredstvo Žalbenog vijeća MKSJ za pretragu. Od tada je baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća izrasla u jednu sveobuhvatnu, detaljnu i lako pretraživu bazu podataka jurisprudencije međunarodnih sudova. Može se koristiti kao online sredstvo ili putem preuzimanja ZIP fajlova kako bi se omogućila njihova offline upotreba. Njen sadržaj je dostupan putem spiska rezimiranih presuda i odluka ili putem indeksa pravnih kategorija. Ova baza podataka redovno se ažurira.

Objašnjavajući konkretnije o tome kako koristiti ovu bazu podataka, Linda Murnane, vršilac dužnosti šefa Službe sudskih vijeća je izjavila: “Baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća omogućava još jedan metod uvida u pravne odluke koristeći pravne kategorije kao sredstvo pomoću kojeg se može doći do relevantnog prava. Na primjer, jednom bazičnom pretragom mogu se pronaći svi ključni materijali povezani s nekim konceptom kao što je udruženi zločinački poduhvat. Činjenica da je to sada dostupno osobama koje se bave predmetima za ratne zločine u regionu će biti od velike pomoći u sprovođenju istraživanja sudske prakse Međunarodnog suda”.

Međunarodni sud u sklopu svojih nastojanja da pojača dostupnost svog rada i učvrsti svoje naslijeđe širom bivše Jugoslavije planira da se cijela ova baza podataka prevede na bosanski, hrvatski ili srpski.

Projekat Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vrijedan četiri miliona eura, koji finansira Evropska unija, a provodi Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS (ODIHR), zajedno sa MKSJ, Međuregionalnim istraživačkim institutom Ujedinjenih nacija za zločine i pravdu i misijama OEBS u regionu.

*****

Projekat Pravda i ratni zločini


Ovaj projekat finansira
Evropska unija
Sprovode:          

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu