Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Beqa Beqaj privremeno pušten iz pritvora

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBRES
CHAMBRES
VIJEĆA

Hag, 8. mart 2005.

JP/P.I.S./943-t


BEQA BEQAJ PRIVREMENO PUŠTEN IZ PRITVORA


Danas, 8. marta 2005., Beqa Beqaj je privremeno pušten iz pritvora u skladu s nalogom koji je 4. marta 2005. izdalo Pretresno vijeće I, u sastavu: sudija Liu (predsjedavajući), sudija El Mahdi i sudija Orie.


Beqaj je privremeno pušten na slobodu shodno konkretnim uslovima i odredbama navedenim u Odluci.


Podaci o predmetu


Dana 21. oktobra 2004., protiv Beqa Beqaja podignuta je optužnica u kojoj je optužen za "nepoštivanje suda, pokušaj nepoštivanja suda i podsticanje na nepoštivanje suda". Pretresno vijeće je potvrdilo Optužnicu 29. oktobra 2004.


U Optužnici protiv Beqa Beqaja, koji je u srodstvu sa Isakom Musliuom, navodi se sljedeće: "Od 17. februara 2003. ili približno tog datuma pa do 19. oktobra 2004. ili približnog tog datuma, Beqa Beqa je, pojedinačno ili u dogovoru sa drugima (…), svesno i namerno uticao na provođenje pravde tako što je pretio svedocima, zastrašivao ih, nudio im mito i na druge načine vršio pritisak na svedoke ili potencijalne svedoke..." u vezi sa predmetom Limaj i drugi.


Dana 5. novembra 2005., Beqa Beqaj je prebačen na Međunarodni sud. Prilikom svog prvog stupanja pred Sud 8. novembra 2005. izjasnio se da nije kriv za djela navedena u Optužnici.


Inetgralni tekst naloga možete dobiti u Uredu za medije.