Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Biljana Plavšić prebačena u Švedsku na izdržavanje zatvorske kazne

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE

SEKRETARIJAT
 

Hag, 27. juni 2003.

CVO/P.I.S./765-t


BILJANA PLAVŠIĆ PREBAČENA U ŠVEDSKU

NA IZDRŽAVANJE ZATVORSKE KAZNE


U četvrtak, 26. juna 2003., Biljana Plavšić je prebačena
u švedski zatvor na izdržavanje kazne koju joj je izrekao Međunarodni
krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).


Biljana Plavšić se 2. oktobra 2002. izjasnila krivom po tački
3 Optužnice, za progone kao zločin protiv čovječnosti.
Dana 27. februara 2003., osuđena je na zatvorsku kaznu od 11 godina
(vidjeti saopštenje za javnost br. 734-t).


Plavšić je prva osoba koja je prebačena na izdržavanje
kazne u Švedsoj, i jedanaesta optužena osoba koja se trenutno
nalazi na izdržavanju kazne. Duško Tadić i Dragoljub Kunarac
su na izdržavanju kazne u Njemačkoj; Anto Furundžija u
Finskoj; Stevan Todorović, Drago Josipović i Vladimir Šantić
u Španiji; Duško Sikirica u Austriji; Zoran Vuković i Radomir
Kovač u Norveškoj, a Goran Jelisić u Italiji.


Švedska je 23. februara 1999. sa Međunarodnim sudom potpisala
sporazum o izdržavanju kazni (vidjeti saopštenje
za javnost br. 382, na engleskom jeziku). Ostale države koje
su potpisale slične sporazume su : Italija, koja je bila prva država
koja je potpisala sporazum, 6. februara 1997., Finska (7. maja 1997.),
Norveška (24. aprila 1998.), Austrija (23. jula 1999.), Francuska
(25. februara 2000.), Španija (28. marta 2000.) i Danska (19. juna
2002). Njemačka je sa Međunarodnim sudom potpisala dva ad
hoc
sporazuma u vezi sa Duškom Tadićem i Dragoljubom Kunarcem.


*****