Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Biljana Plavšić privremeno pustena na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
6. septembra 2001.

JL/P.I.S./616-tBILJANA
PLAVŠIĆ PRIVREMENO PUŠTENA NA SLOBODU


Nakon
što joj je 29. augusta 2001. Pretresno vijeće III (u sastavu: sudija
May, predsjedavajući, sudija Robinson i sudija Fassi Fihri) odobrilo
privremeno puštanje na slobodu, Biljana Plavšić je danas, u četvrtak,
6. septembra 2001. otputovala u Republiku Srbiju.


Opšti
podaci


Nakon
dobrovoljne predaje Međunarodnom sudu 10. januara 2001., Biljana Plavišić
se na prvom pojavljivanju pred Sudom 11. januara 2001. izjasnila da nije
kriva ni po jednoj tački optužnice.


Pretresno
vijeće je 23. februara 2001. odobrilo zahtjev optužbe za spajanje
postupaka protiv Momčila Krajišnika i Biljane Plavšić koji je
podnet 23. januara 2001. Optužba je 9. marta 2001. podnijela konsolidovanu
optužnicu.


Privremeno
puštanje Biljane Plavšić na slobodu


Dana
1. augusta 2001. održan je pretres na kome su povodom zahtjeva za privremeno
puštanje na slobodu koji je Biljana Plavšić podnijela 11. jula 2001.
svoje stavove iznijeli Vlada Nizozemske, sekretar Međunarodnog suda
i strane u postupku. Tokom nastavka pretresa 29. augusta 2001., nakon
što je ustanovilo da više nema spora između strana u vezi sa privremenim
puštanjem Biljane Plavšić na slobodu i na osnovu garancija koje je
dao g. Vladan Batić, ministar pravde Republike Srbije, Pretresno vijeće
je naložilo da se optužena privremeno pusti na slobodu i da boravi u Republici
Srbiji dok joj ne bude naloženo da se vrati u Hag. Datum početka suđenja
još nije zakazan.


*****