Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Bivši sudija MKSJ-a Wang Tieya preminuo u 89. godini života.

Press Release . Communiqué de
presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Den Haag, 15. januar 2003.

CC/P.I.S./722-t


BIVŠI SUDIJA MKSJ-a WANG TIEYA PREMINUO U 89. GODINI
ŽIVOTAMeđunarodni
krivični sud za bivšu Jugoslaviju
sa iskrenim žaljenjem obavještava
o smrti sudije Wang Tieya. Sudija Wang je preminuo 12. januara 2003. godine
poslijepodne u 89. godini života.


Sudija Wang je preminuo u bolnici u Pekingu, gdje je
proveo zadnjih dvadeset mjeseci.


Sudija Wang je 1997. godine izabran za sudiju Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju;
zbog lošeg zdravlja 31. marta 2000. godine podnio je ostavku.


Sudija Wang je počeo
svoju karijeru kao profesor međunarodnog
prava na Nacionalnom sveučilištu
u Wuhanu od 1940. do 1942. godine, na Nacionalnom centralnom sveučilištu
u Pekingu od 1942. do 1946. godine, i na Sveučilištu
u Pekingu od 1946. do 1997. godine. On je bio predsjedavajući
katedre političkih nauka na Sveučilištu
u Pekingu od 1947. do 1952. godine, šef Odjela za međunarodno
pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta
u Pekingu od 1956. do 1983. godine, i direktor Instituta za međunarodno
pravo na Sveučilištu u Pekingu
od 1983. do 1985.


On je takođe
bio gostujući profesor na Pravnom
fakultetu Sveučilišta Columbia
u New Yorku, od 1980. do 1989. godine. Bio je gostujući
profesor na Akademiji za međunarodno
pravo u Den Haagu 1984. godine, na Pravnom fakultetu Sveučilišta
British Columbia u Vancouveru 1988. godine, i na Pravnom fakultetu Sveučilišta
California u Los Angelesu 1989. godine. Bio je i pravni savjetnik kineske
delegacije pri Ujedinjenim narodima 1950. godine i na Trećoj
konferenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora u Genevi i New Yorku 1979.
godine.


Nakon što je saznao za smrt sudije Wanga, predsjednik
Međunarodnog krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju, sudija Claude Jorda, je izrazio svoje "iskreno
žaljenje zbog gubitka bivšeg kolege
koga će se pamtiti kao učenog
pravnika i mudrog sudiju. Bio je požrtvoven

kolega i blag čovjek koji
je u sud donio veliko iskustvo iz oblasti međunarodnog
prava
."


Sahrana sudije Wang Tieya će
se obaviti u Pekingu 17. januara 2003.


*****