Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Blagoje Simić prebačen na izdržavanje kazne

Blagoje Simić prebačen na izdržavanje kazne

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 27. mart 2007.
CT/MOW/1148t

 

BLAGOJE SIMIĆ PREBAČEN NA IZDRŽAVANJE KAZNE

Blagoje Simić, bivši političar bosanskih Srba u opštini Bosanski Šamac, prebačen je danas u Veliku Britaniju na izdržavanje zatvorske kazne od 15 godina.

Dana 17. oktobra 2003., Pretresno vijeće je Simića proglasilo krivim i osudilo ga na 17 godina zatvora za progone nesrpskih civila u opštini Bosanski Šamac u razdoblju od 17. aprila 1992. do 31. decembra 1993. Nesrpski civili su bili lišeni slobode i zatočeni u nehumanim uslovima: nisu imali dovoljno prostora, hrane i vode i bili su podvrgnuti mučenju, uključujući seksualno zlostavljanje, vađenje zuba i prijetnje pogubljenjem.

U presudi izrečenoj 26. novembra 2006. Žalbeno vijeće Međunarodnog suda je konstatovalo da Simić nije bio obaviješten da je optužen za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu sve dok optužba nije završila s izvođenjem svojih dokaza, zbog čega je suđenje bilo nepravično. Žalbeno vijeće je takođe preinačilo Simićevu osuđujuću presudu za progone na osnovu okrutnog i nehumanog postupanja u obliku mučenja i premlaćivanja.

Međutim, Žalbeno vijeće je potvrdilo Simićevu osuđujuću presudu za pomaganje i podržavanje progona u obliku protivpravnih hapšenja i pritvaranja nesrpskih civila, zatočenja nesrpskih civila u nehumanim uslovima, prisilnog rada bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana i prisilnog premještanja nesrpskih civila.

Žalbeno vijeće je konstatovalo da je nova karakterizacija Simićevog kažnjivog ponašanja i ukidanje osuđujuće presude za djela mučenja i premlaćivanja zahtijevalo i prilagođavanje kazne koja je smanjena na 15 godina.

Za potpunu informaciju o predmetu, podatke o predmetu možete naći na internet-stranici Međunarodnog suda na sljedećoj adresi: 

http://www.icty.org/x/cases/simic/cis/bcs/cis_simic_et_al_BCS.pdf