Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Blagoju Simiću odobren zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
APPEALS CHAMBERS
CHAMBRE D’APPEL
ŽALBENO VIJEĆE
 

Haag, 21. oktobar 2004.
CT/P.I.S./904-t

BLAGOJU SIMIĆU
ODOBREN ZAHTJEV ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

Danas, 21. oktobra 2004., Žalbeno vijeće u sastavu: sudija Güney (predsjedavajući), sudija Pocar, sudija Shahabuddeen, sudija Schomburg i sudija Weinberg de Roca, donijelo je odluku kojom je djelimično odobrilo zahtjev Blagoja Simića za privremeno puštanje na slobodu u skladu s konkretnim uslovima i odredbama navedenim u odluci.

Pretresno vijeće II je 17. oktobra 2003. proglasilo Blagoja Simića krivim za zločine protiv čovječnosti (progoni) i osudilo ga na zatvorsku kaznu u trajanju od 17 godina. Žalbeno vijeće trenutno razmatra žalbu Blagoja Simića na presudu Pretresnog vijeća.

U zahtjevu podnesenom 29. septembra 2004., Simić je tražio da mu se dozvoli da prisustvuje pomenu povodom 40 dana od smrti svog oca.

U skladu s pravilom 65(I) Pravilnika o postupku i dokazima, Žalbeno vijeće je odobrilo privremeno puštanje Blagoja Simića na slobodu u periodu od 4. novembra do 7. novembra 2004. u skladu s uslovima i odredbama navedenim u odluci.

Integralni tekst odluke Žalbenog vijeća: http://www.icty.org/x/cases/simic/acdec/bcs/sim-dec041021b.htm

Primjerci odluke takođe se mogu dobiti od Službe za odnose s javnošću.