Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Bosanski studenti prava u posjeti MKSJ-u

Outreach | | Haag |

Studenti prava Univerziteta u Zenici, BiH danas su završili dvodnevnu posjetu Međunarodnom sudu koju je organizovao Outreach program MKSJ-a. U pratnji dva profesora, 60 studenata iz  Zenice prisustvovalo je nizu predavanja osmišljenih kako bi oni bolje razumjeli rad Međunarodnog suda.

Grupi je dobrodošlicu prvo poželio sudija Orie, predsjedavajući sudija na suđenju u predmetu Mladić, a kasnije su se sastali i sa tužiocem MKSJ i MMKS, Sergeom Brammertzom. Posjetioce je posebno zanimalo da saznaju više o pristupu koji je Međunarodni sud primjenio prilikom privođenja pravdi visokih političkih i vojnih rukovodilaca odgovornih za zločine počinjene tokom sukoba na Balkanu devedesetih godina XX vijeka. Predstavnici različitih tijela Međunarodnog suda su posjetiocima objasnili funkcije koje obavljaju i dali detaljne informacije o procedurama koje je Međunarodni sud uspostavio kako bi obezbijedio da se ostvari pravda, istovremeno poštujući prava optuženih. Govornici su naglasili da je Međunarodni sud privremena institucija, i da je kao takav uložio velike napore kako bi osposobio i obučio pravne stručnjake u državama nastalim na području bivše Jugoslavije da preuzmu rad na predmetima u vezi sa zločinima počinjenim tokom sukoba.

“Za studente je ovo jedinstveno iskustvo da razgovaraju sa pravnim stručnjacima i čuju njihova iskustva iz prve ruke. To će definitivno imati pozitivnog uticaja na budućnost studenata kao pravnika i sudija u njihovim zajednicama”, rekao je jedan od profesora komentarišući ovu posjetu.

Gostujući studenti su pokazali veliki interes za rad Međunarodnog suda. Poslije ove posjete, studenti mnogo bolje razumiju rad Međunarodnog suda, ne samo kao jedne od najefikasnijih institucija svoje vrste, već i kao bogatog izvora sudske prakse na koju će se međunarodne institucije krivičnog pravosuđa pozivati u godinama koje slijede.