Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Darko Mrđa se izjasnio krivim

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBERS
CHAMBRES DE 1ERE
INSTANCE
PRETRESNA
VIJEĆA
 

Den Haag, 24. jula 2003.

JL/P.I.S./773-t


DARKO MRĐA SE IZJASNIO KRIVIM


Danas, u četvrtak 24, jula 2003., Pretresno vijeće I u sastavu:
sudija Alphonse Orie (predsjedavajući), sudija Amin El Mahdi i sudija
Joaquin Martin Canivell, održali su ročište na kojem su
razmatrali “Zajednički prijedlog za razmatranje sporazuma o
izjašnjavanju o krivici između Darka Mrđe i Tužilaštva”.


Zajednički prijedlog, podnesen pod oznakom povjerljivosti pet dana
prije početka suđenja koji je bio zakazan za 29. juli, odnosi
se na dogovor o izjašnjavanju o krivici po kojem bi se optuženi
izjasnio krivim po tački 2 optužnice (ubistvo kao kršenje
zakona i običaja ratovanja, i po tački 3 (nehumana djela kao
zločin protiv čovječnosti). Na ročištu je Tužilaštvo
podnijelo usmeni prijedlog za povlačenje tačke 1 optužnice
(istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti).


Zajednički prijedlog takođe odražava dogovor između
odbrane i Tužilaštva da Pretresnom vijeću zajedniči
uputi preporuku da izrekne jedinstvenu u rasponu od 15 do 20 godina zatvora,
s tim da bi se vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru MKSJ-a
uračunalo u kaznu.


Nakon kratke rasprave, Pretresno vijeće je prihvatilo izmijnjeno
izjašnjavanje optuženog o krivici i unijelo na zapisnik potvrdno
izjašnjavanje o krivici po tačkama 2 i 3 optužnice. Takođe
je odobrilo usmeni zahtjev Tužilaštva da povuče tačku
1 optužnice.


Datum za izricanje kazne će biti naknadno određen.


Za dodatne informacije o predmetu, pogledajte saopštenje
za javnost broj 680.


*****