Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Delegacija iz Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije posetila Međunarodni Sud

Delegacija iz Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije posetila Međunarodni Sud

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Haag, 12. januar 2006.
RHO/MOW/1141t

 


DELEGACIJA IZ BIVŠE JUGOSLAVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE
POSETILA MEĐUNARODNI SUDDelegacija vlade Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije (BJRM) posetila je danas Međunarodni sud radi razgovora sa predsednikom Faustom Pocarom i tužiocem Carlom del Ponte o nizu pitanja.

Delegaciju su činili potpredsjednik Vlade za evropske integracije, ministar unutrašnjih poslova i ministar pravde, kao i drugi predstavnici Vlade.

Predsednik se sastao sa delegacijom i razgovarao o nekoliko pitanja, uključujući pitanje saradnje BJRM sa Međunarodnim sudom i nacrt zakona o saradnji između BJRM i Međunarodnog suda.

Delegacija se takođe sastala sa tužiocem kako bi razgovarali o pitanjima saradnje, uključujući i nacrt zakona o saradnji između BJRM i Međunarodnog suda.
 

*****

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na internetskoj stranici Međunarodnog suda: www.icty.org