Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dobrovoljna predaja Miodraga Jokića MKSJ-u

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 12. novembra 2001.

JL/P.I.S./634-t


DOBROVOLJNA PREDAJA
MIODRAGA JOKIĆA

MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Nakon što se jutros
(ponedeljak, 12. novembar 2001.) dobrovoljno predao, Miodrag Jokić
je prebačen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda
za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).


U optužnici, potvrđenoj
27. februara 2001. navodi se da su 1. oktobra 1991. godine snage Jugoslovenske
narodne armije (JNA) pod komandom Pavla Strugara, Miodraga Jokića,
Milana Zeca i Vladimira Kovačevića krenule u napad na dubrovačku
regiju u Hrvatskoj iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i sa Jadranskog mora.
Cilj napada je bilo obezbeđivanje kontrole nad onim delovima Hrvatske
koji su trebali da uđu u sastav takozvane "Dubrovačke Republike".
Cilj JNA i vlada Srbije i Crne Gore bio je da se to područje izdvoji
iz Hrvatske i pripoji Srbiji/Crnoj Gori i drugim oblastima u Hrvatskoj
i Bosni koje su trebale da potpadnu pod kontrolu Srba.


U optužnici se
navodi da su od 1. oktobra 1991. do 31. decembra 1991. snage JNA ubile
i ranile veliki broj civila u gradu Dubrovniku i okolini u protivpravnom
granatiranju. Pored toga, ove snage su sistematski pljačkale javnu,
privrednu i privatnu imovinu na područjima oko Dubrovnika koja su
bila pod njihovom kontrolom, te uništavali javne, privredne, verske,
kao i stambene objekte.


U elaboratu koji je izradio
Zavod za zaštitu spomenika kulture u saradnji s UNESCO-om, utvrđeno
je da su 1991. i 1992. godine od 824 zgrade u Starom gradu projektilima
pogođene 563 (ili 68,33%). Vatrom je u potpunosti uništeno devet
zgrada. Godine 1993. Institut za obnovu Dubrovnika je u saradnji s UNESCO-m
utvrdio da su ukupni troškovi restauracije javnih zgrada i privatnih
kuća, verskih objekata, ulica, trgova i fontana, te bedema, gradskih
vrata i mostova procenjeni na 9,657.578 američkih dolara. Do kraja
1999. godine na restauraciju je potrošeno je preko 7,000.000 američkih
dolara, a očekuje se da će taj projekat trajati do 2003. godine.


Prema navodima optužnice
Miodrag Jokić je 1991. unapređen u čin vice-admirala
Jugoslovenske ratne mornarice a u toku te iste godine imenovan je za komandanta
9. (Boka Kotorska) vojnopomorskog sektora (9. VPS).


U optužnici se Miodrag
Jokić tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član
7(1) Statuta Međunarodnog suda) i krivične odgovornosti nadređenog
(član 7(3)) za:


kršenje zakona i običaja ratovanja
(član 3 – ubistvo, okrutno postupanje, napadi na civile, pustošenje
koje nije opravdano vojnom nuždom, protivpravni napadi na civilne
objekte, uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama
namenjenim religiji i istorijskim spomenicima, uništavanje i oduzimanje
imovine širokih razmera koje nije opravdano vojnom nuždom, a
izvedeno je protivpravno i bezobzirno, bezobzirno razaranje sela ili
pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, uništavanje
ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim obrazovanju
ili religiji, pljačkanje javne ili privatne imovine).

*****