Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dobrovoljna predaja Sefera Halilovića Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 25. septembar 2001.

JL/P.I.S./622-tDOBROVOLJNA PREDAJA
SEFERA HALILOVIĆA MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU ZA BIVŠU
JUGOSLAVIJU


Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju pozdravlja
dobrovoljnu predaju Sefera Halilovića u srijedu, 25. septembra 2001.

Nakon predaje, Sefer Halilović je istoga dana prebačen u Pritvorsku
jedinicu MKSJ-a.

Prvo pojavljivanje Sefera Halilovića biće zakazano u dogledno
vrijeme.


OSNOVNI PODACI O OPTUŽNICI, OPTUŽENOM I OPTUŽBAMA


Tužilac je prvobitno podnio optužnicu 20. jula 2001. Optužnicu je potom
tužilac izmijenio i dopunio 10. septembra 2001., a sutkinja Patricia Wald
ju je potvrdila 12. septembra 2001. Optužnica je bila pod pečatom
do pritvora Sefera Halilovića nakon njegove dobrovoljne predaje 25.
septembra 2001.


Činjenični navodi


U optužnici se navodi da je ABiH 1993. godine planirala i
izvela vojnu operaciju u Hercegovini pod nazivom "NERETVA-93",
čiji je glavni cilj bio da se posjedne teritorija u rukama snaga bosanskih
Hrvata (HVO) od Bugojna do Mostara tako što će se pokrenuti ofanzive
na tom području, čime bi se deblokirao Mostar.

Navodi se da se 8. septembra 1993. neprekidno pucalo u selu Grabovica.
U toku naredna dva dana, leševi bosansko-hrvatskih civila viđeni
su u selu, uz rijeku i kako plutaju Neretvom. U Grabovici su ubijena ukupno
33 civila bosanska Hrvata, čija su imena navedena u optužnici.

Pored toga, dana 14. septembra 1993., u toku operacije "NERETVA-93",
Samostalni prozorski bataljon napao je selo Uzdol u kojem su u to vrijeme
živeli isključivo civili, bosanski Hrvati. Tokom napada u Uzdolu je
ubijeno 29 civila bosanskih Hrvata i pogubljen jedan zarobljenik HVO-a.

U optužnici se navodi da je od 18. jula 1993. do novembra 1993. Sefer
Halilović bio zamjenik komandanta Štaba Vrhovne komande ABiH i
načelnik Štaba Vrhovne komande. Od 21. augusta 1993., Sefer Halilović
je bio vođa inspekcijskog tima koji je komandovao i koordinirao operacijom
"NERETVA-93" i kao takav bio najviši starješina na terenu
za tu operaciju.

U optužnici se navodi da uprkos svojim komandantskim dužnostima, Sefer
Halilović nije preduzeo djelotvorne mjere da spriječi ubijanje
civila u Grabovici i nije preduzeo korake da sprovede pravu istragu sa
ciljem da se identifikuju počinioci ubijanja u Grabovici i Uzdolu,
niti da ih kao komandant operacije u skladu s tim kazni. Pored toga, Sefer
Halilović je planirao i bio nosilac realizacije vojnih operacija od
strane jedinica koje su učestvovale u operaciji "NERETVA - 93".


Optužbe


Optuženi se u optužnici tereti na osnovu krivične odgovornosti
nadređenog (član 7(3)) Statuta Međunarodnog krivičnog
suda) za:


kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 - ubistvo).