Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dodatna uputstva medijima u vezi sa praćenjem svedočenja generala Wesleya Clarka

Obavestenje za medije - 17. decembar 2003.

Press Advisory . Avis pour information . Obaveštenje za medije

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)


Hag, 17. decembar 2003.

JL/P.I.S./PA152


DODATNA UPUTSTVA MEDIJIMA U VEZI SA PRAĆENJEM


SVEDOČENJA GENERALA WESLEYA CLARKA


Osim prethodno objavljenih upustava medijima (vidi obaveštenje
za medije br. 149) u vezi sa praćenjem svedočenja generala Wesleya
Clarka u petak 19. decembra 2003, koje će početi u 9:00 sati
po CET (08:00 sati po GMT), MKSJ želi obavestiti predstavnike medija
da snimak mogu preuzeti i preko satelitskog sistema MKSJ-a/MKSR-a. Oni
koji žele da koriste taj sistem trebaće sledeće podatke:


Podaci o satelitskom prenosu:


Intelsat 907 332.5 degrees east / (27.5 degrees west)

PAL Standard

C Band - Frequency - 4109 Mhz

Symbol rate 1.196770

FEC QPSK 5/6

B polarization (left hand circular)


I audio kanal – engleski jezik

II audio kanal – francuski jezik


“Bars & Tone or Test Transmission” biće na raspolaganju
u četvrtak 18. decembra 2003. od 13:00 sati po CET (12:00 sati po
GMT).


Kontakt osoba: Richard Hall, tel: +31 70 512 5898, e-mail: hallr [at] icty.org ili Arjan Baks, tel: +31 70 512
8731.


Svedočenje
će biti emitovano sa pauzama od deset minuta nakon svakih 90 minuta,
s tim što će oko 13:50 sati (CET) biti pauza od 30 minuta.


Za dodatne informacije molimo da se obratite Službi za odnose sa
javnošću MKSJ-a: +31 (70) 512 5343 ili 512 5356