Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dokumentarni film Outreach programa o seksualnom nasilju premijerno prikazan u Bosni i Hercegovini u okviru javne debate o seksualnom nasilju i odgovornosti u ratu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST  

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Sarajevo, 4. april 2012.

Dokumentarni film Outreach programa o seksualnom nasilju premijerno prikazan u Bosni i Hercegovini u okviru javne debate o seksualnom nasilju i odgovornosti u ratu

 

Javni dijalog o seksualnom nasilju i odgovornosti u ratu održan je danas u Sarajevu i tom prilikom je premijerno prikazan dokumentarni film Outreach programa Međunarodnog suda "Kraj nekažnjivosti: seksualno nasilje pred Tribunalom". Ovom skupu je prisustvovalo oko 80 učesnika, uključujući žrtve, predstavnike vlasti, ambasada i nevladinih organizacija, kao i novinare.

Javni dijalog, koji je organizovan u saradnji s organizacijama TRIAL i Medica Zenica, uz podršku Women u BiH i OSCE misije u Bosni i Hercegovini, istaknuo je izazove, propuste i napore u ostvarenju pravde i obeštećenja za osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu u Bosni i Hercegovini (BiH). Fokus je bio na pravima žrtava, obavezama država da obezbijede pozivanje na odgovornost za zločine seksualnog nasilja u ratu i provođenju krivične pravde za ove zločine.

Prisutni su pohvalili dokumentarni film Outreach programa. “Želim da čestitam Outreach programu na ovom filmu koji prikazuje važan rad Tribunala na procesuiranju zločina seksualnog nasilja, kao i podršku i pažnju s kojom se postupa sa svjedocima u Haagu. Smatram da bi bilo korisno da se primjerci filma podijele i svim lokalnim sudijama i tužiocima u BiH kako bi im se dao podstrek za daljnji rad na predmetima ratnih zločina,” izjavila je Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata.

Nakon projekcije filma održan je okrugli sto. Među panelistima koji su učestvovati u diskusiji bila je Nerma Jelačić, šefica Outreach programa MKSJ-a, Lejla Mamut, koordinatorica za ljudska prava TRIAL-a, Božidarka Dodik i Ibro Bulić, tužioci Tužilaštva BiH, Alma Taso-Deljković, šefica Odjeljenja za podršku svjedocima Suda BiH, Gorana Mlinarević, koordinatorica ACIPS-ovog projekta “Uvođenje rodno osjetljivog praćenja suđenja za žrtve ratnog seksualnog nasilja na Sudu BiH”, Esma Palić, članica ekspertnog tima za izradu Programa za žrtve seksualnog nasilja i Sabiha Haskić, direktorica nevladine organizacije Medica Zenica.

Panelisti su govorili o pravima i podršci žrtvama i svjedocima seksualnog nasilja u ratu i krivičnom gonjenju ratnih zločina koji sadrže elemente seksualnog nasilja pred lokalnim sudovima u Bosni i Hercegovini.

Lejla Mamut iz organizacije TRIAL istakla je da “u skladu s preuzetim međunarodnim obavezama, BiH ima dužnost da žrtvama teških kršenja ljudskih prava, uključujući žrtve silovanja i seksualnog nasilja osigura pravo na istinu, pravdu i obeštećenje. Kako bi omogućio žrtvama da iskoriste postojeće mehanizme na međunarodnom nivou i zatraže od države ispunjenje obaveza, TRIAL je izdao vodič koji sadrži informacije o svim relevantnim međunarodnim instrumentima ljudskih prava navodeći procedure koje je potrebno proći, u nadi da će žrtve i njihovi predstavnici posegnuti za postojećim međunarodnim instrumentima te na taj način izvršiti pritisak na državu da zagarantuje njihova prava.”

Govoreći o krivičnom gonjenju za ratne zločine koji sadrže elemente seksualnog nasilja pred pravosuđem u BiH, Božidarka Dodik, tužilac Tužilaštva BiH zaključila je sljedeće: “Pravosudni sistem da bi zaista bio efikasan u procesuiranju ove vrste krivičnih djela, mora biti podržan ne samo institucionalnim mehanizmima koje je dužna osigurati država, već i djelovanjem civilnog društva koje treba raditi na razvijanju svijesti građana i razbijanju postojećih predrasuda, kao i vršiti stalni pritisak prema svima koji su odgovrni za napredak društva u cjelini.”

Slični događaji će se održati u Tuzli 19. aprila, Mostaru 24. aprila i Prijedoru od 22. do 26. maja 2012.

* * *

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Almira Alića, predstavnika Sekretarijata MKSJ-a u Bosni i Hercegovini na fryc [at] un.org  ili na +387 (0)61 211 743
 

Lejlu Mamut, koordinatoricu za ljudska prava TRIAL-a na lejla.mamut [at] trial-ch.org ili na +387 (0)62 386 934
 

Za više informacija o dokumentarnom filmu i aktivnostima Outreach programa kontaktirajte Nermu Jelačić, šeficu Outreach programa na +31 (0) 6 5357 8006 ili jelacic [at] un.org

 

 

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu