Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Donacija računara školama na Kosovu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 23. juli 2007.
CT/MOW/1178t


DONACIJA RAČUNARA ŠKOLAMA NA KOSOVU

 

Međunarodni sud je danas donirao oko 300 računara i računarsku opremu kosovskom Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije. Oprema koja se sastoji od monitora, tvrdih diskova, prenosnih računara, UPS-a i štampača biće razdijeljena školama širom Kosova.

Donaciju je u Prištini/Prishtinë primio Fevzi Berisha, zamjenik ministra obrazovanja.

Donacija je dio tekućeg projekta Odjeljenja za odlaganje imovine Međunarodnog suda, u okviru kojeg se zamijenjena kancelarijska oprema Suda donira agencijama u bivšoj Jugoslaviji koje od nje mogu imati koristi. To odjeljenje je dio Odjeljenja za transport i logističku podršku i odgovorno je za organizaciju, planiranje i fizičko odlaganje sve otpisane imovine i potrošnog materijala na Međunarodnom sudu na odgovoran i transparentan način. 

           

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtube