Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Donesena odluka o prosljeđivanju predmeta Paška Ljubičića u skladu sa pravilom 11BIS

Donesena odluka o prosljeđivanju predmeta Paška Ljubičića u skladu sa pravilom 11BIS

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Den Haag, 12. travnja 2006.
RC/MOW/1068t

DONESENA ODLUKA O PROSLJEĐIVANJU PREDMETA PAŠKA LJUBIČIĆA
U SKLADU S PRAVILOM 11BIS

Vijeće za prosljeđivanje Međunarodnog suda danas je odlučilo proslijediti predmet Paška Ljubičića Bosni i Hercegovini u skladu s pravilom 11bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Na odluku se može uložiti žalba.

Kao dio strategije završetka rada Međunarodnog suda, koju je podržalo Vijeće sigurnosti UN-a, tužiteljica je zatražila da se manji broj predmeta protiv optuženika srednjeg i nižeg ranga proslijedi domaćim sudovima u skladu s pravilom 11bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Iako je MKSJ usredotočen na suđenje počiniteljima najvišeg ranga optuženima za zločin genocida, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, sud će i dalje u potpunosti podržavati suđenja počiniteljima srednjeg i nižeg ranga pred sudovima u bivšoj Jugoslaviji, uključujući i one koji su prebačeni s MKSJ-a u skladu s pravilom 11bis. Međunarodni je sud također uložio intenzivne i sveobuhvatne napore kako bi pomogao jačanje kapaciteta domaćih institucija za procesuiranje predmeta ratnih zločina.

Da bi neki predmet bio proslijeđen prema pravilu 11bis, Vijeće za prosljeđivanje sastavljeno od troje sudaca mora izdati nalog za prosljeđivanje na vlastitu inicijativu ili na zahtjev tužiteljice. Vijeće će donijeti odluku da se predmet proslijedi samo ako se u potpunosti uvjeri da će se optuženiku suditi u skladu s najvišim međunarodnim standardima i da razina odgovornosti optuženika, kao ni težina kaznenih djela za koja je optužen u optužnici, nisu faktori koji bi prosljeđivanje predmeta domaćim vlastima činili neprimjerenim. Uz četiri osobe koje su već prebačene, Vijeće za prosljeđivanje trenutno razmatra ili bi moglo razmatrati prebacivanje ukupno 11 drugih osoba.

Od osnivanja 1993., Međunarodni je sud optužio 161 osobu za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji. Do danas, zaključeni su postupci protiv 90 osoba. Šest optuženih osoba i dalje je na slobodi.
 

*****

Sve postupke pred Sudom možete pratiti na Internet stranici Suda:
www.icty.org