Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Donesena odluka o zahtevu Ramuša Haradinaja za privremeno puštanje na slobodu

Donesena odluka o zahtevu Ramuša Haradinaja za privremeno puštanje na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
VEĆA

Hag, 6. jun 2005.
CT/MOW/973-t

DONESENA ODLUKA O ZAHTEVU RAMUŠA HARADINAJA ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

Danas, 6. juna 2005, Pretresno veće II je odobrilo privremeno puštanje Ramuša Haradinja na slobodu uz određena ograničenja. Izvršenje odluke je, međutim, odgođeno kako bi se Tužilaštvu dao rok od 24 časa da uloži žalbu, u skladu s pravilom 65(F) pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Dana 21. aprila 2005, odbrana Ramuša Haradinaja je podnela zahtev za privremeno puštanje optuženog na slobodu do početka suđenja. Tužilaštvo je 5. maja 2005. podnelo svoj odgovor na zahtev, suprotstavljajući mu se i navodeći da "uprkos dobrovoljnoj predaji optuženog Međunarodnom sudu i garancijama koje je ponudila Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), sud ne može biti uveren, s obzirom na dokaze koji su trenutačno pred njim, da UNMIK ima praktičnu sposobnost da uhapsi i vrati g. Haradinaja ako to bude potrebno. Posebne okolnosti i atmosfera za svedoke koji žive na Kosovu su takvi da Veće nije uvereno da njegovo privremeno puštanje na slobodu neće predstavljati opasnost za žrtve i svedoke."

Donoseći odluku, Pretresno veće je navelo sledeće:

"Na osnovu dokaza predočenih od strane optuženog kojima je ispunio svoj teret dokazivanja, uključujući dokaze o dobrovoljnoj predaji, garancije UNMIK i njegova vlastita obećanja, kao i na osnovu faktora koji su gore obrazloženi, Pretresno veće je uvereno da će se on, ako bude pušten, pojaviti na suđenju i da nema indikacija da će predstavljati opasnost za žrtve, svedoke i druge osobe."

***

Puni tekst Odluke može se naći na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org.

Štampane primerke možete dobiti od Kancelarije za medije.

Postupke pred Međunarodnim sudom takođe možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda.