Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Donijeta je pismena odluka u postupku zbog nepoštivanja suda protiv Milana Simića i njegovog branioca, g. Branislava Avramovića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL CHAMBERS

CHAMBRES DE 1ere INSTANCE

PRETRESNA VIJEĆA

 

Hag, 3. jula 2000.

PR/P.I.S./514-t


DONIJETA JE PISMENA
ODLUKA U POSTUPKU ZBOG NEPOŠTIVANJA SUDA PROTIV MILANA SIMIĆA I NJEGOVOG
BRANIOCA, G. BRANISLAVA AVRAMOVIĆA


Dana 30. juna 2000.
Pretresno vijeće III (u sastavu: sudija Robison (predsjedavajući),
sudija Hunt i sudija Bennouna) donijelo je pismenu odluku u postupku zbog
nepoštivanja suda protiv Milana Simića i njegovog branioca, g. Branislava
Avramovića, u predmetu Bosanski Šamac. Ovo dolazi nakon usmene odluke
koja je donijeta u srijedu 29. marta 2000. (pogledati saopštenje za javnost
broj 483).


KONTEKST


Dana 25. maja 1999. Tužilaštvo
je podnijelo ex parte
povjerljiv zahtjev za pretres povodom "podmićivanja,
zastrašivanja svjedoka i navođenja svjedoka na krivokletstvo" za koje
su teretili optuženog Milana Simića i g. Branislava Avramovića.
Pretres povodom navoda o nepoštivanju suda je počeo 29. septembra
1999. i završio 2. decembra 1999. Dana 29.
marta 2000. Pretresno vijeće III je donijelo jednoglasnu odluku da
navodi protiv Milana Simića i g. Avramovića nisu "dokazani
van razumne sumnje"
i zato nijedan
od respondenata nije proglašen krivim za nepoštivanje Suda.


ANALIZA I NALAZI


Pretresno vijeće
III se prvo pozvalo na presudu koju je Žalbeno vijeće 31. januara
2000. donijelo u predmetu Tadić (pogledati saopštenje za javnost broj
467) i ponovilo da je mogućnost bavljenja navodima o nepoštivanju
suda u inherentnoj nadležnosti Suda, jer proističe
iz njegove pravosudne djelatnosti.
Sudije smatraju da se ova mogućnost sastoji iz prava Suda da proglasi
krivim za nepoštivanje one koji ga svjesno i namjerno ometaju u provođenju
pravde. Pretresno vijeće je smatralo da se to odnosi na zastrašivanje,
uticanje na svjedoka ili ponudu mita
potencijalnom svjedoku pred Sudom ili bilo koji pokušaj zastrašivanja
ili uticanja na takvog svjedoka.


Pretresno vijeće
je smatralo da treba dokazati da li je istinitost iskaza svjedoka "Agnes"
dokazana van razumne sumnje i da li
tim navodima treba vjerovati.


Smatrajući da činjenica
da je "svjedok ‘Agnes’ bio spreman da znatno proširi svoju
priču čim je shvatio da će biti preseljen, naravno izaziva
značajne sumnje u istinitost navoda koje je prvobitno naveo
" Pretresno
vijeće je mišljenja da g. Agnes
"po svom držanju nije bio impresivan
svjedok
".


Pretresno vijeće
je zaključilo da "iako nepotvrđeno svjedočenje svjedoka
‘Agnes’ navodi na ozbiljnu sumnju u ponašanje g. Avramovi
ća,
ono ne ide dalje od toga. Čak ni najozbiljnije sumnje ne mogu dokazati
istinitost van razumne sumnje, i bio bi neophodan mnogo sadržajniji dokazni
materijal prije nego što bi se g. Avramovi
ća moglo proglasiti
krivim. Kao rezultat činjenice da je svjedok ‘Agnes’ uništio
sopstvenu uvjerljivost, navodi pr
otiv
Milana Simi
ća su ostali
potpuno nepotvrđeni.
"


Pretresno vijeće
III je donijelo jednoglasnu odluku da navodi o nepoštivanju suda protiv
Branislava Avramovića i Milana Simića nisu dokazani van razumne
sumnje.


*****Kopiju presude možete zatražiti od Službe za informisanje
javnosti. Kompletan
tekst presude možete na internet stranici MKSJ.