Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragan Nikolić se izjasnio krivim po sve četiri tačke optužnice

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO
VEĆE
 

Den
Haag, 4. septembra 2003.

CVO/P.I.S./778-t


DRAGAN
NIKOLIĆ SE IZJASNIO KRIVIM PO SVE ČETIRI TAČKE OPTUŽNICE


Danas, 4.
septembra 2003., Pretresno vijeće II u sastavu: sudija Schomburg,
predsjedavajući, sudija Mumba i sudija Agius održali su pretres
povodom povjerljivog zajedničkog podneska za razmatranje sporazuma
o krivici između Dragana Nikolića i Tužilaštva Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.


Podnesak
se odnosio na sporazum o krivici po kojem se optuženi izjašnjava
krivim po sve četiri tačke četvrte izmijenjene optužnice
od 4. septembra 2003. (optužnica je izmijenjena u toku današnje
rasprave) i po opštim pravnim navodima i dodatnim činjenicama
navedenim u četvrtoj izmijenjenoj optužnici.


Tačka
1
: Progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, zločin
protiv čovječnosti, kažnjiv prema članu 5(h) i članu
7(1) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka
2
:
Ubistvo, zločin protiv čovječnosti, kažnjiv
prema članu 5(a) i članu 7(1) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka
3
:
Silovanje, zločin protiv čovječnosti, kažnjiv
prema članu 5(g) i članu 7(1) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka
4
:
Mučenje, zločin protiv čovječnosti, kažnjiv
prema članu 5(f) i članu 7(1) Statuta Međunarodnog suda.


Predsjedavajući
sudija Schomburg je pročitao optužnicu u cijelosti. Dragan Nikolić
se izjasnio krivim po sve četiri tačke optužnice, te ga
je Pretresno vijeće u skladu s tim proglasilo krivim po svim tačkama.


Tužilaštvo
je predložilo Pretresnom vijeću da izrekne kaznu od 15 godina
zatvora. Odbrana će svoje argumente u vezi sa kaznom podnijeti kasnije.


Rasprava
o kazni je zakazana za ponedjeljak, 3. novembra 2003. u 9.00 sati.


*****