Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragan Obrenović prebačen u pritvor Međunarodnog suda u Hagu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
16. april 2001.

CC/P.I.S./586


DRAGAN OBRENOVIĆ
PREBAČEN U PRITVOR

MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Optuženi je bio
vršilac dužnosti komandanta Zvorničke brigade

koja je navodno učestvovala u masovnim ubijanjima u Srebrenici


Međunarodni krivični sud za
bivšu Jugoslaviju (MKSJ) pozdravlja privođenje Dragana Obrenovića
koje su izvele snage SFOR-a u nedjelju 15. aprila 2001.


Nakon što je priveden, Dragan Obrenović
je kasnije istog dana prebačen u Pritvorsku jedinicu MKSJ-a.


Datum i vrijeme prvog pojavljivanja
pred Sudom, na kojem Dragan Obrenović treba da se izjasni po tačkama
optužnice, biće utvrđeni u narednih nekoliko dana. Javnost
će o tome biti obaviještena u dogledno vrijeme.


INFORMACIJE
O OPTUŽNICI, OPTUŽENOM I TAČKAMA OPTUŽNICETužiteljica
je potpisala optužnicu protiv Dragana Obrenovića 23. marta 2001,
a sudija Liu Daquin ju je potvrdio 9. aprila 2001. On je takođe odobrio
zahtjev tužiteljice da se optužnica ne objavljuje do hapšenja
optuženog.


U optužnici se navodi da je "Dragan
Obrenović učestvovao u zločinačkom planu i poduhvatu čiji
je opšti cilj bio da se zatoči, uhvati, pogubi strijeljanjem i
pokopa preko pet hiljada muškaraca i dječaka, Muslimana iz srebreničke
enklave, a koji je uključivao i iskopavanje i ponovno pokapanje tijela
žrtava na skrivenim lokacijama. Poduhvat je započeo 11. jula 1995.
planiranjem operacije a završio otprilike 1. novembra 1995."


Kada je 4. jula 1995. počela
operacija Srebrenica, Dragan Obrenović je, kao zamjenik komandanta
Zvorničke brigade, komandovao ovom brigadom. On je nastavio da komanduje
do podneva 15. jula 1995. kada se komandant Vinko Pandurević vratio
u zonu odgovornosti brigade. Dragan Obrenović je ponovo bio vršilac
dužnosti komandanta od 4. augusta do 16. septembra 1995. i od 18.
septembra do 24. septembra 1995.


Dragan Obrenović, optužen na
osnovu individualne krivične odgovornosti i odgovornosti nadređenog,
tereti se po pet tačaka optužnice: saučesništvo u genocidu
(između ostalog, za masovna pogubljenja više hiljada zarobljenih
muškaraca, bosanskih Muslimana iz "zaštićene zone"
Srebrenica, koja su se dogodila na nekoliko lokacija u i oko zone odgovornosti
Zvorničke brigade), zločine protiv čovječnosti (istrebljenje,
ubistvo i progon na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi) i kršenja
zakona i običaja ratovanja (ubistvo).


IZJAVE PREDSJEDNIKA I TUŽITELJICE


Tužiteljica, gđa Carla del
Ponte, izjavila je da "je zadovoljna SFOR-ovim pritvaranjem Dragana
Obrenovića. Ovo hapšenje se dogodilo u roku kraćem od sedam
dana nakon potvrđivanja optužnice protiv Dragana Obrenovića.
To je takođe prvo hapšenje od juna 2000., pa je privođenje
Dragana Obrenovića veoma dobrodošao nastavak SFOR-ove pomoći."


Predsjednik MKSJ-a, sudija Claude Jorda
je naglasio da "pritvaranje Dragana Obrenovića ističe
potrebu da države članice UN-a imenuju kandidate za dolazeće
izbore ad litem sudija, pošto je povećanje broja sudija Međunarodnog
suda od vitalnog značaja za ostvarenje njegove zadaće u razumnom
vremenskom roku."


*****