Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragan Zelenović se potvrdno izjasnio o krivici

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PRETRESNO VIJEĆE
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 17. januar 2007.
CVO/MOW/1142tDragan Zelenović se potvrdno izjasnio o krivici

Dragan Zelenović, bivši vojnik vojske bosanskih Srba i de facto pripadnik vojne policije u gradu Foči, danas se potvrdno izjasnio o krivici po sedam tačaka optužnice za mučenje i silovanje počinjeno kao dio široko rasprostranjenog i sistematskog napada na bosanske Muslimane u toj opštini u istočnoj Bosni.

Prema redigovanoj optužnici i sporazumu o izjašnjavanju o krivici koji je podnesen juče, Dragan Zelenović je učestvovao u napadu na Foču i okolna sela, kao i u hapšenju civila. Dana 3. jula 1992., grupa vojnika bosanskih Srba, među kojima je bio i Dragan Zelenović, uhapsila je grupu od najmanje 60 žena, bosanskih Muslimanki, djece i nekoliko starijih muškaraca iz sela Trošanj i Mješaji i odvela je u Buk Bijelu, naselje koje je korišteno kao privremeni zatočenički centar i objekt za ispitivanje. Dragan Zelenović je priznao silovanje i mučenje svjedokinje FWS-87, 15-godišnje djevojke, u vrijeme dok je bila zatočena u Buk Bijeloj. Zelenović je takođe pomagao i podržavao silovanje i mučenje jedne druge žrtve.

Između 3. jula i približno 13. jula 1992., najmanje 72 bosanska Muslimana - stanovnika opštine Foča - zatočeno je u dvije učionice fočanske gimanzije, uključujući zatočenike koji su ranije držani u Buk Bijeloj. Dragan Zelenović je priznao da je bio u grupi vojnika koji su silovali, učestvovali u grupnom silovanju i mučili više žena i djevojaka bosanskih Muslimanki koje su ondje bile zatočene. Ženama koje su se opirale seksualnom zlostavljanju prijetili su smrću ili su ih premlaćivali.

Od 13. jula 1992. ili približno tog datuma do barem 13. augusta 1992., najmanje 72 zatočenih je držano u sportskoj dvorani “Partizan” u Foči. Karakteristike zatočenja u toj dvorani bile su nečovječno postupanje, nehigijenski uslovi, prenatrpanost, izgladnjelost, kao i fizičko i psihičko mučenje, uključujući seksualno zlostavljanje. Tokom svog zatočeništva svjedokinja FWS-87 je često bila izvođena napolje i silovana, a jednom prilikom su je grupno silovala četiri muškarca, od kojih je jedan bio Dragan Zelenović.

Dana 30. oktobra 1992. ili približno tog datuma, Dragan Zelenović i još dva počinioca silovali su četiri zatočenice iz objekta poznatog kao Karamanova kuća, kuće koja se nalazila neposredno izvan Foče gdje su zatočenice držane u stalnom strahu za svoje živote.

Na pretresu je Pretresno vijeće izjavilo da se uvjerilo da sporazum o izjašnjavanju o krivici  zadovoljava zahtjeve iz Pravilnika o postupku i dokazima. Shodno tome, Pretresno vijeće je optuženog proglasilo krivim po sedam tačaka optužnice za zločine protiv čovječnosti koji su navedeni u sporazumu o izjašnjavanju o krivici i prihvatilo je zahtjev Tužilaštva za povlačenje preostalih sedam tačaka koje se odnose na mučenje i silovanje kao kršenja zakona i običaja ratovanja.

U sklopu sporazuma o izjašnjavanju o krivici Dragan Zelenović je pristao pružiti istinite i potpune informacije i svjedočiti, na zahtjev Tužilaštva, u bilo kojem postupku pred MKSJ-om.

Odbrana Dragana Zelenovića preporučila je kaznu u rasponu od 7 do 10 godina, a Tužilaštvo je preporučilo kaznu u rasponu od 10 do 15 godina zatvora.

Pretresno vijeće je zatražilo da obje strane u postupku do 14. februar 2007. podnesu pismene podneske u vezi s kaznom.

Tužilaštvo je ranije podnijelo zahtjev da se predmet Dragana Zelenovića proslijedi na suđenje Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da se optuženi potvrdno izjasnio o krivici dok je Vijeće za prosljeđivanje još razmatralo zahtjev, kazna će mu biti izrečena pred MKSJ-om.
 

*****

Integralni tekst Sporazuma o izjašnjavanju o krivici  dostupan je sljedećoj adresi: www.un.org/icty
Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda: www.un.org/icty.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu