Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragan Zelenović u pritvoru Međunarodnog suda

Dragan Zelenović u pritvoru Međunarodnog suda

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 10. juni 2006.
CT/MOW/1089t
 

DRAGAN ZELENOVIĆ U PRITVORU MEĐUNARODNOG SUDA

Dragan Zelenović je danas prebačen u pritvor Međunarodnog suda nakon što je bio u bjekstvu skoro 10 godina.

Zelenović, bivši pripadnik policije bosanskih Srba optužen za niz ratnih zločina, uključujući mučenje i silovanje, počinjene 1992. godine u gradu Foči u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i oko njega, prebačen je iz Bosne i Hercegovine u skladu sa nalogom Državnog suda te zemlje.

Međunarodni sud odaje priznanje bosanskim vlastima na saradnji koju su pružile u pogledu brzog prebacivanja Zelenovića iz glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva u sjedište Međunarodnog suda u Haagu.

Zelenović je stigao u Sarajevo u četvrtak 8. juna 2006. nakon što su ga vlasti Ruske Federacije protjerale iz te zemlje. Uhapšen je od strane ruskih snaga bezbjedonosti u avgustu 2005., ali nije prebačen na Međunarodni sud.

Datum prvog stupanja Zelenovića pred sud kada će se izjasniti o krivici biće uskoro objavljen.

Zelenović je bio jedan od zamjenika komandira vojne policije bosanskih Srba i jedan od vođa paravojnih jedinica u Foči. U optužnici Međunarodnog suda se navodi da je silovao i učestvovao u grupnom silovanju brojnih žena bosanskih Muslimanki u tom gradu.

Prema optužnici, čim su srpske snage zauzele Foču u aprilu 1992., vojna policija, vojnici mještani i vojnici iz drugih krajeva počeli su hapsiti hiljade muslimanskih i hrvatskih stanovnika grada i okolnih sela. Odvajali su muškarce od žena, djece i staraca, i protivpravno ih zatvarali u više objekata za zatočenje, kao što su Buk Bijela, gimnazija u Foči i sportska dvorana "Partizan". Grupe vojnika, uglavnom pripadnika paravojnih formacija, zatočile su nekoliko žena u kućama i stanovima koji su korišteni kao javne kuće.

U optužnici se navodi da je Zelenović silovao, seksualno zlostavljao i učestvovao u grupnom silovanju žena na više takvih mjesta, uključujući i grupno silovanje jedne 15-godišnje djevojke u zatočeničkom objektu Buk Bijela u julu 1992. godine.

Dragan Zelenović je prvobitno optužen 26. juna 1996. zajedno s nekoliko drugih osoba, uključujući Gojka Jankovića, Radovana Stankovića, Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, koji su svi bili pripadnici vojne policije bosanskih Srba ili paravojnih jedinica. Međunarodni sud je osudio Kunarca na 28 godina zatvora, Kovača na 20, a Vukovića na 12 godina zatvora za zločine koji uključuju silovanje, mučenje i porobljavanje više žena i djevojaka bosanskih Muslimanki. Međunarodni sud je Jankovića i Stankovića prebacio u Bosnu i Hercegovinu kako bi im se sudilo za ta krivična djela pred Vijećem za ratne zločine u Sarajevu.

*****

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: http://www.icty.org