Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragoljub Kunarac je prvi optuženi za silovanje i mučenje bosanskih Muslimanki koji se dobrovoljno predao

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 4. mart 1998.
CC/PIO/298tDragoljub Kunarac je prvi optuženi za silovanje i mučenje bosanskih Muslimanki koji se dobrovoljno predao

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) potvrđuje da se optuženi Dragoljub Kunarac dobrovoljno predao u srijedu, 4. marta 1998. i istog dana je prebačen u nadležnost Međunarodnog suda gdje je smješten u Pritvorsku jedinicu MKSJ-a.

Dragoljub Kunarac se dobrovoljno predao oko 15:00 sati u srijedu, 4. marta 1998. francuskim vojnicima SFOR-a u Filipovićima nedaleko of Foče. Nakon toga je prebačen u Mostar i očekuje se da će stići u Haag kasno u srijedu u veče.

Sljedeći pravni korak je prvo stupanje optuženog pred Pretresno vijeće kako bi se izjasnio o krivici po svakoj od tačaka za koje se prema optužnici tereti.

Informacije o optužnici

Dragoljub Kunarac je jedna od osam osoba imenovanih u prvoj optužnici, podignutoj u junu 1996, koja se tiče seksualnog nasilja. Ova značajna optužnica (“Optužnica za Foču”) se tiče brutalnog režima grupnog silovanja, mučenja i porobljavanja Muslimanki iz Foče i drugih mjesta kojem su ih od aprila 1992. do februara 1993. podvrgli bosanski Srbi vojnici, policajci i pripadnici paravojnih jedinica, uključujući i neke koji su došli iz Srbije i Crne Gore.

Prema optužnici, vojska bosanskih Srba uz pomoć paravojnih jedinica preuzela je kontrolu nad opštinom Foča između aprila i jula 1992. godine. Vojnici su razdvojili muškarce od žena.

Muškarci su uglavnom zatočeni u Kazneno-popravnom domu (KP Dom), jednom od najvećih zatvorskih kompleksa u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.

KP Dom je jedan od nekoliko zatočeničkih objekata pomenutih u optužnici koja je podignuta 25. jula 1995. protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića.

Muslimanske žene, djeca i starci su zatočeni po kućama, stanovima i motelima u gradu Foči ili okolnim selima, u centrima za duži ili kraći pritvor kao što su Buk Bijela, gimnazija u Foči i sportska dvorana “Partizan”. Sem toga, nekoliko žena držano je po kućama i stanovima koji su korišteni kao javne kuće i koje su vodile grupe vojnika uglavnom pripadnika paravojnih formacija.

Mnoge od zatočenih žena, od kojih su neke imale samo 12 godina, trpjele su nečovječne uslove zatočenja i bile podvrgnute “ponižavajućim i degradirajućim životnim uslovima, okrutnom batinjanju i seksualnom zlostavljanju, uključujući i silovanje”.


Žrtve

Optužnicom su obuhvaćeni zločini protiv najmanje 14 žrtava, koji se u optužnici spominju pod pseudonimima i po inicijalima.

Ove i druge žene bile su podvrgnute gotovo konstantnom silovanju i seksualnom zlostavljanju; mučenju; i na druge načine maltretirane. Prema optužnici: “Fizičko i mentalno zdravlje mnogih zatočenica se ozbiljno pogoršalo. Neke od žena bile su potpuno iscrpljene, imale su vaginalne sekrete, probleme sa mjehurom i neredovite menstruacije. Zatočenici su živjeli u stalnom strahu. Neke od seksualno zlostavljanih žena postale su suicidalne. Ostale su postale indiferentne i patile od depresije“.

“Mnoge žene imaju trajne ginekološke posljedice zbog seksualnog zlostavljanja. Sve žene koje su seksualno zlostavljanje pretrpjele su povrede psihičke i emotivne prirode. Neke su ostale traumatizirane”.

Informacije o optuženom i optužbama protiv njega

Optuženi

Dragoljub Kunarac takođe poznat kao “Zaga” i “Dragan”, od oca Alekse, rođen 15. maja 1960. u Foči. Prije napada na Foču u aprilu 1992. živio je u Tivtu u Crnoj Gori. Dragoljub Kunarac je bio komandir specijalne dobrovoljačke jedinice sastavljene od neregularnih srpskih vojnika koji nisu sa tog područja, uglavnom porijeklom iz Crne Gore. Imao je štab u jednoj kući u ulici Osmana Đikića br. 16 u naselju Aladža u Foči. Poslije preuzimanja Foče, tamo je boravio sa najmanje deset crnogorskih vojnika.

Navodi se da je u svojstvu komandanta ovih vojnika Dragoljub Kunarac bio odgovoran za postupke podređenih vojnika i znao je ili imao razloga da zna da njegovi podređeni seksualno zlostavljaju Muslimanke u njegovom štabu. Lično je učestvovao u seksualnom zlostavljanju žena u štabu.

Optužbe

Tačke 36-55

Mučenje i silovanje FWS-48, FWS-75, FWS-87, FWS-95 i ostalih žena u sportskoj dvorani "Partizan"

(...)

9.3 Iste noći, nakon što je Janko Janjić vratio žene u "Partizan", Dragoljub Kunarac je te iste tri žene odveo u hotel "Zelengora". FWS-48 je odbila da ide i Dragoljub Kunarac ju je udario nogom i odvukao napolje. U hotelu "Zelengora", FWS-48 su stavili u zasebnu sobu gdje su je silovali Dragoljub Kunarac i Zoran Vuković (vaginalna penetracija i fellatio). Oba počinitelja su joj rekla da će roditi srpsku djecu.

(...)

9.8 U dva navrata Dragoljub Kunarac odveo je FWS-87 u crnogorski štab u naselju Aladža znajući da bi tamo mogla biti seksualno zlostavljana. U oba slučaja tamo su bila dva crnogorska vojnika koja su silovala FWS-87.

9.9 Među muškarcima koji su često seksualno zlostavljali FWS-87 u "Partizanu" bili su Janko Janjić, Gojko Janković i Dragoljub Kunarac. Zbog čestih seksualnih zlostavljanja za vrijeme zatočeništva u "Partizanu", FWS-87 je postala suicidalna..../...

9.10 Dragoljub Kunarac je najmanje pet puta odvodio FWS-75 i D.B. u svoj štab u naselju Aladža u ulici Osmana Đikića br. 16, gdje je bila smještena grupa crnogorskih vojnika. Dragoljub Kunarac komandovao je tim vojnicima. Sredinom jula 1992, FWS-75 i D.B. prvi put su dovedene u tu kuću. Kada su stigle u štab, tamo je čekala grupa vojnika. Dragoljub Kunarac odveo je D.B. u zasebnu sobu i tamo je seksualno zlostavljao, dok je FWS-75 ostala zajedno sa ostalim crnogorskim vojnicima. Tokom približno tri sata FWS-75 je grupno silovalo oko 15 vojnika (vaginalna i analna penetracija i fellatio). Seksualno su je zlostavljali na sve moguće načine. Vojnici su joj u šake stavljali penise i ejakulirali po njoj. Za vrijeme seksualnog zlostavljanja, jedan vojnik je izvadio nož i prijetio da će joj odrezati dojku, ali ga je u tome spriječio drugi vojnik. Ovo je bio jedini slučaj masovnog silovanja koje je FWS-75 doživjela u crnogorskom štabu. Drugim prilikama, u štabu su je naizmjenično silovali jedan do tri vojnika.

(...)

9.12 Na dan ili oko 18. jula 1992, Gojko Janković je odveo FWS-48, FWS-95 i B.P. u jednu kuću u blizini autobuske stanice. Odatle je Dragoljub Kunarac odveo FWS-48 u drugu kuću u naselju Donje Polje i tamo je silovao (vaginalna penetracija i fellatio).

(...)

9.15 Dana 2. avgusta 1992, Dragoljub Kunarac odveo je FWS-75, FWS-87, FWS-50 i D.B. u crnogorski štab. Prisutne su bile i neke žene iz ženskog logora u Kalinoviku. Tom prilikom Dragoljub Kunarac i tri druga vojnika silovali su FWS-87. Nekoliko neidentifikovanih počinilaca silovalo je FWS-75 tokom cijele noći. Crnogorski vojnik koji je silovao FWS-50 (vaginalna penetracija) prijetio joj je da će joj odrezati ruke i noge i odnijeti je u crkvu na krštenje.

(...)

9.20 Od jula 1992. do 13. avugsta 1992, grupe vojnika koje su predvodili Dragoljub Kunarac, Janko Janjić i Dragan Zelenović skoro svaku noć odvodile su FWS-95 u različite kuće i stanove. Ponekad je odvođena sama, a ponekad sa drugim ženama. Svaki put je FWS-95 silovana (vaginalna penetracija i fellatio). Ponekad je grupno silovana. Dragoljub Kunarac, Janko Janjić, Gojko Janković i Dragan Zelenović bili su među vojnicima koji su je često zlostavljali.

9.21 Na dan ili oko 2. avgusta 1992, Dragoljub Kunarac u saradnji sa Perom Elezom, vođom srpske paravojne jedinice koji je bio na položaju regionalne vlasti, prebacio je FWS-75, FWS-87 i još dvije žene iz "Partizana" u Miljevinu.

(...)

9.23 Gornjim djelima i propustima u odnosu na žrtve FWS-48, FWS-50, FWS-75, FWS-87 i FWS-95, opisanim u paragrafima 9.3, 9.8, 9.9, 9.10, 9.12, 9.15 i 9.21, Dragoljub Kunarac počinio je:

Tačka 40:
Zločin protiv čovječnosti kažnjiv prema članu 5 (f) (mučenje) Statuta Suda;

Tačka 41:
Zločin protiv čovječnosti kažnjiv prema članu 5 (g) (silovanje) Statuta Suda;

Tačka 42:
Tešku povredu Ženevskih konvencija kažnjivu prema članu 2 (b) (mučenje) Statuta Suda, i

Tačka 43:
Kršenje zakona i običaja ratovanja kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i utvrđeno članom 3 (1) (a) (mučenje) Ženevskih konvencija.

Draguljub Kunarac se tereti i za zločine koje je navodno počinio lično i zločine koje su navodno počinili njegovi podređeni.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu