Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragoljub Kunarac prebačen u Njemačku na odsluženje kazne

Press Release . Communiqué de
presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

 


Den
Haag, 12. decembra 2002.

JL/P.I.S./716-tDragoljub
Kunarac prebačen u Njemačku na odsluženje kazne 


Danas, 12.
decembra, Dragoljub Kunarac je prebačen u Njemačku na odsluženje
kazne koju je izrekao Međunarodni krivični Sud za bivšu
Jugoslaviju (MKSJ).


Dana 22.
februara 2001., Kunarac je osuđen na 28 godina zatvora (pogledaj
saopštenje za javnost broj 566-t). Ovu kaznu
potvrdilo je Žalbeno vijeće 12. juna 2002. (pogledaj saopštenje
za javnost broj 679-t). Kunarac je osuđen po jednoj tački
za mučenje što je zločin protiv čovječnosti,
po tri tačke za silovanje što je zločin protiv čovječnosti,
po jednoj tački za porobljavanje što je zločin protiv čovječnosti,
po dvije tačke za mučenje što je kršenje zakona i
običaja ratovanja i po četiri tačke za silovanje što
je kršenje zakona i običaja ratovanja.


Gospodin
Kunarac se prebacuje u Njemačku na izdržavanje kazne na osnovu
ad hoc sporazuma zaključenog od strane sekretara Suda. Ovo
je drugi takav sporazum između MKSJ-a i Savezne Republike Njemačke,
a prvi je bio premještanje Duška Tadića 31. oktobra 2000.


 


*****