Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragomir Milošević osuđen na 33 godina zatvora za zločine počinjene u Sarajevu

Dragomir Milošević osuđen na 33 godina zatvora za zločine počinjene u Sarajevu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PRETRESNO VIJEĆE

Haag, 12. decembar 2007.
JP/MOW/1205t

 

DRAGOMIR MILOŠEVIĆ OSUĐEN NA 33 GODINA ZATVORA ZA ZLOČINE POČINJENE U SARAJEVU

 

Međunarodni sud je danas proglasio Dragomira Miloševića, bivšeg generala vojske bosanskih Srba, krivim za više krivičnih djela počinjenih protiv civila tokom posljednjih mjeseci opsade Sarajeva, koja je trajala od 1992. do 1995. godine. Pretresno vijeće ga je osudilo na 33 godina zatvora.

Milošević je proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Osuđen je po pet tačaka za teror, ubistvo i nečovječno postupanje tokom kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja u kojoj je povrijeđen i ubijen veliki broj civila u bosanskoj prijestonici pod opsadom. Dvije tačke za protivpravne napade na civile su odbačene.

U sažetku presude Pretresno vijeće je zaključilo da je Sarajevsko-romanijski korpus (SRK) vojske bosanskih Srba (VRS) pod komandom Dragomira Miloševića okružio i opsjedao grad Sarajevo duže od 15 mjeseci, do kraja sukoba u novembru 1995. godine. Pretresno vijeće je zaključilo da je SRK koristio nekoliko metoda da bi ostvario svoju kampanju, uključujući snajpersko djelovanje i granatiranje iz minobacača. Vijeće je napomenulo da je više svjedoka svjedočilo da "..u Sarajevu nije bilo sigurnog mjesta; Svako je mogao poginuti ili biti ranjen bilo gdje i bilo kada."

U sažetku presude Pretresno vijeće je zaključilo da je SRK pod komandom Dragomira Miloševića koristio modifikovane avionske bombe, napominjući da su one "izrazito neprecizno oružje velike razorne moći."

Zaključeno je da je korištenje minobacača prouzrokovalo brojne pogibije i ranjavanja među civilnim stanovništvom Sarajeva. Pretresno vijeće je naglasilo da je incident na pijaci Markale 28. avgusta 1995. godine, u kojem je poginulo 34, a ranjeno 78 civila, bio jedan od najgnusnijih. Pretresno vijeće je zaključilo da je pijacu Markale granatirala VRS. Ono je odbacilo argument odbrane da je granatiranje pijace Markale inscenirano od strane Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).

Kao komandant SRK, Milošević ".je bio na čelu čvrsto uspostavljenog komandnog lanca .", obezbijedivši da uvijek ".raspolaže ažurnim informacijama o aktivnostima svojih jedinica." Sažetak presude pominje jednu konkretnu zapovijest koju je Milošević izdao 6. aprila 1995. u kojoj je naredio Ilidžanskoj brigadi da ".odmah pripremi lanser sa jednom avionskom bombom i prenese bombu za lansiranje. [.] U Hrasnici ili Sokolović Koloniji izabrati najunosniji cilj gdje bi bile najveće ljudske i materijalne žrtve".

Pretresno vijeće je zaključilo da "..je optuženi zloupotrebljavao svoj položaj i da je svojim naređenjima planirao i nalagao teška i sistematska kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Štaviše, optuženi je redovno koristio izrazito neprecizno oružje velike razorne moći, odnosno modifikovane avionske bombe." Pretresno vijeće je uzelo u obzir višekratno korištenje tog oružja kao otežavajuću okolnost pri izricanju kazne, naglasivši da se višekratnim korištenjem modifikovanih avionskih bombi Milošević igrao sa životima sarajevskih civila.

Dragomir Milošević je preuzeo komandu nad SRK od Stanislava Galića 1994. godine. Galiću je suđeno pred MKSJ-om za krivična dijela počinjena tokom opsade Sarajeva i u novembru 2006. godine odlukom Žalbenog vijeća osuđen je na doživotnu kaznu zatvora  za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja.

Dragomir Milošević se predao Međunarodnom sudu 3. decembra 2004. godine. Suđenje je započelo 11. januara 2007., a završne riječi su iznijete 9. i 10. oktobra 2007. godine.

*****

Cjelokupni tekst sažetka presude možete naći na slijedećim stranicama:

BCS: http://www.icty.org/x/cases/dragomir_milosevic/tjug/bcs/071212bcs_summary.pdf

engleski: http://www.icty.org/x/cases/dragomir_milosevic/tjug/en/071212_Milosevic_Dragan_summary_en.pdf

francuski: http://www.icty.org/x/cases/dragomir_milosevic/tjug/fr/071212_Milosevic_Dragomir_summary_fr.pdf