Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragomir Milošević prebačen u Estoniju na izdržavanje kazne

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan document.)
 

Haag, 22. mart 2011.
VE/MOW/1398t


Dragomir Milošević prebačen u Estoniju na izdržavanje kazne

Dragomir Milošević

Dragomir Milošević, bivši general vojske bosanskih Srba, danas je prebačen u Estoniju na izdržavanje kazne od 29 godina zatvora za zločine počinjene nad sarajevskim civilima tokom druge polovine opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, koja je trajala od 1992. do 1995. godine.

Dragomir Milošević bio je komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa (SRK) vojske bosanskih Srba (VRS) koja je opkolila grad Sarajevo i držala ga pod opsadom tokom troipogodišnjeg sukoba. Milošević je preuzeo komandu nad SRK od svog nekadašnjeg pretpostavljenog Stanislava Galića u avgustu 1994. i bio je na toj dužnosti tokom petnaest mjeseci do kraja sukoba u novembru 1995. godine.

U prvostepenoj presudi koja je izrečena 12. decembra 2007. godine, Pretresno vijeće proglasilo je Miloševića krivim za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja ratovanja. Izrečena mu je osuđujuća presuda po pet tačaka za terorisanje, ubistvo i nečovječna djela provedena tokom kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja, što je za posljedicu imalo ranjavanje i pogibiju velikog broja civila u opkoljenom glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Žalbeno vijeće je 12. novembra 2009. godine djelimično prihvatilo Miloševićevu žalbu i umanjilo mu kaznu sa 33 na 29 godina zatvora. Žalbeno vijeće je zaključilo da je njegova odgovornost nadređenog zbog toga što nije spriječio djela svojih podređenih i kaznio počinioce utvrđena je van razumne sumnje, premda dokazi na koje se poziva Presuda Pretresnog vijeća ne potkrepljuju zaključak da je Milošević planirao i naredio snajpersko djelovanje.

 Žalbeno vijeće je potvrdilo većinu osuđujućih presuda Pretresnog vijeća za izdavanje naređenja za granatiranje civilnog stanovništva Sarajeva tokom petnaestomjesečnog perioda, osim za granatiranje Baščaršije 22. decembra 1994. godine, zgrade BITAS-a 22. avgusta 1995. godine i tržnice Markale 28. avgusta 1995.  godine. Žalbeno vijeće je, međutim, potvrdilo zaključak Pretresnog vijeća da je SRK bio odgovoran za granatiranje zgrade BITAS-a i tržnice Markale, kao i sve druge zaključke u vezi sa žrtvama oba incidenta.

Predsjednik Međunarodnog suda je 14. februara 2011. godine donio odluku kojom je Estonija određena kao država u kojoj će Milošević izdržavati kaznu. Milošević je drugo osuđeno lice koje je prebačeno u Estoniju na izdržavanje kazne. Milan Martić, biviši politički vođa Srba iz Hrvatske za vrijeme rata, prebačen je 26. juna 2009. godine. Međunarodni sud odaje priznanje vlastima Estonije na njihovoj kontinuiranoj podršci u obezbjeđivanju izvršenja kazni Međunarodnog suda.

Međunarodni sud koristi ovu priliku da naglasi ključnu ulogu koju države članice imaju u izvršenju kazni. Međunarodni sud je do danas potpisao ugovore o izvršenju kazni sa 17 država. Kako bi obezbijedio uspješno dovršenje svog mandata, Međunarodni sud poziva države članice da pomognu u obezbjeđivanju dodatnih kapaciteta za izvršenje kazni.

Od svog osnivanja, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 125 lica su okončani. Trenutno su u toku postupci protiv 34 optužena.

*****

Podaci o ovom predmetu dostupni su na vebsajtu Međunarodnog suda:
http://www.icty.org/x/cases/dragomir_milosevic/cis/bcs/cis_milosevic_dragomir_bcs.pdf

Za više informacija o izvršenju kazni pogledajte:
http://www.icty.org/sid/10276


*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu