Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Druga konferencija zdravstvenih stručnjaka iz bivše Jugoslavije i MKSJ-a o dobrobiti svedoka

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 21. maj 2004.
WL/P.I.S./850-t

Druga konferencija zdravstvenih stručnjaka iz bivše Jugoslavije i MKSJ-a o dobrobiti svedoka

U ponedeljak, 24. maja 2004, počinje konferencija Službe za žrtve i svedoke MKSJ-a, na kojoj će učestvovati predstavnici i stručnjaci iz područja zdravstva i socijalne pomoći iz Srbije i Crne Gore, čime se otvara novo poglavlje saradnje. Konferencija će se baviti fizičkim, emocionalnim i psihološkim potrebama svedoka.

Cilj konferencije je rasprava o tome kako bi uspostavljanje zdravstvene i socijalne mreže u celoj Srbiji i Crnoj Gori moglo pomoći u pružanju pripremnih i kasnijih usluga svedocima koji svedoče pred Međunarodnim sudom. Te usluge će biti dopuna uslugama koje svedocima – dok su u Hagu – pruža Služba za žrtve i svedoke.

Radu ove trodnevne radionice na MKSJ-u prisustvovaće grupa psihijatara, lekara, psihologa i socijalnih radnika iz Srbije i Crne Gore. Stručnjaci koji su pozvani trenutno rade u područjima gde živi većina svedoka MKSJ-a.

Slična konferencija je održana u decembru 2003. sa stručnjacima iz Bosne i Hercegovine, a sledeće konferencije će se održati krajem ove godine sa stručnjacima iz Hrvatske i s Kosova. Ovaj niz konferencija finansira Evropska komisija.

Tokom svog boravka na MKSJ-u, učesnici će se upoznati s radom Međunarodnog suda na sastancima s predstavnicima raznih tela Suda. Takođe će imati radne sastanke s predstavnicima Službe za žrtve i svedoke s ciljem razrađivanja protokola usluga koje će biti ponuđene svedocima.

KLJUČNE BROJKE:

Od 1. januara 1998. do danas, nešto više od 3.050 svedoka je svedočilo pred pretresnim većima MKSJ-a.

Od tog broja (približno):

- Tužilaštvo je pozvalo 60%, odbrana 38% , a sama pretresna veća 2%, - 61% svedoka svedočilo je javno, bez ikakvih zaštitinih mera, - 10% su bili stanovnici Srbije i Crne Gore, - 19% svedoka bile su žene, - 41% svedoka bilo je starije od 51 godine, 13% od 61 godine, a 5% su bili mlađi od 30 godina.